ஈஸ்ட்டர் தாக்குதலும் முஸ்லிம் சமூகத்தின் பொறுப்புக் கூறலும்

நஜீப் பின் கபூர் இன்று உலகில் வாழ்­கின்ற பெரும்­பான்­மை­யான மக்கள் பின்­பற்­று­கின்ற சம­யங்கள் கிறிஸ்­த­வமும்…

முஸ்­லிம்­க­ளு­ட­னான சிங்­க­ள­வரின் பாரம்­ப­ரிய நல்­லு­றவு அன்றும் இன்றும்

இலங்­கையின் வர­லாற்றுப் புரா­தனச் சின்­னங்­களை வெளி­நாட்­டி­னரும் புகைப்­படம் எடுக்­கவே செய்­கி­றார்கள். உள்­நாட்டு…