ஈஸ்ட்டர் தாக்குதலும் முஸ்லிம் சமூகத்தின் பொறுப்புக் கூறலும்

நஜீப் பின் கபூர் இன்று உலகில் வாழ்­கின்ற பெரும்­பான்­மை­யான மக்கள் பின்­பற்­று­கின்ற சம­யங்கள் கிறிஸ்­த­வமும்…