ஊக்குவிக்கப்படவேண்டிய ‘வீட்டிலிருந்து ஒரு பார்சல்’ உணவு விநியோக திட்டங்கள்

நாட்டில் ஏற்­பட்­டுள்ள நெருக்­கடி நிலை கார­ண­மாக மக்கள் பாரிய இன்­னல்­களை அனு­ப­வித்து வரு­வதை நாம் அறிவோம். பொருட்­களின் விலை அதி­க­ரிப்பு, எரி­பொருள் பற்­றாக்­குறை, போக்­கு­வ­ரத்து வச­திகள் இன்மை, தொழி­லின்மை போன்ற பல்­வேறு கார­ணங்­களால் மக்கள் அன்­றாடம் ஒரு வேளை உணவு உண்­ப­தற்குக் கூட கஷ்­டங்­களை அனு­ப­வித்து வரு­கின்­றனர்.

கை கொடுக்குமா கட்டார்?

வலு சக்தி அமைச்சர் காஞ்­சன விஜே­சே­கர மற்றும் சுற்­றா­டத்­துறை அமைச்சர் நசீர் அஹமட் ஆகியோர் எரி­பொருள் நெருக்­க­டிக்கு தீர்வு காண்­ப­தற்­கான உத­வி­களைப் பெற்­றுக்­கொள்­வ­தற்­கான பேச்­சு­வார்த்­தை­களை முன்­னெ­டுப்­ப­தற்­காக கட்­டா­ருக்­கான விஜ­ய­மொன்றை கடந்த செவ்­வாய்க்­கி­ழமை (28) மேற்­கொண்­டுள்­ளனர்.

ஸியாரங்களை பூட்டி வைப்பது அடிப்படை உரிமை மீறலாகும்

பள்ளிவாசல்­க­ளி­லுள்ள ஸியா­ரங்கள் மூடி வைக்­கப்­ப­டவோ, பூட்டி வைக்­கப்­ப­டவோ கூடாது. அவ்­வாறு ஸியா­ரங்கள் மூடி வைக்­கப்­ப­டு­வதும், பூட்டி வைக்­கப்­ப­டு­வதும் தனி நபர்­களின் அடிப்­படை உரிமை மீற­லாகும்.

மக்களுக்கு முடிந்தவரை உதவுவோம்

நாட்டில் அடுத்து வரும் மாதங்­களில் பாரிய உணவுப் பற்­றாக்­குறை ஏற்­படும் என்றும் அதற்கு முகங்­கொ­டுப்­ப­தற்குத் தயா­ராக இருக்­கு­மாறும் பிர­தமர் ரணில் விக்­ர­ம­சிங்க அண்மையில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.