பொறுப்புவாய்ந்தவர்கள் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம்

பொறுப்புவாய்ந்த பதவிகளில் இருப்பவர்கள், பொறுப்புவாய்ந்த இடங்களில் மிகவும் பொறுப்பாக நடந்து கொள்ள வேண்டியது…

குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு உரிய இடத்தில் பதில் வழங்குவது அவசியம்

தற்போது விசாரணைகளை முன்னெடுக்கும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு முன்னிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் சார்பில் சம்பந்தப்பட்ட தரப்புகள்…