ஆட்கடத்தல் கும்பல்களிடம் ஏமாறும் அப்பாவி இலங்கையர்கள்

இலங்­கை­யி­லி­ருந்து ஓமான் உள்­ளிட்ட மத்­திய கிழக்கு நாடு­க­ளுக்கு வீட்டுப் பணிப் பெண்கள் என்ற போர்­வையில்…