முஸ்லிம் சகோதர சகோதரிகளின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளியுங்கள்

சுகாதார நடைமுறைகளைப் பேணி, இறந்தோருக்கு இறுதி மரியாதையை செலுத்த முடியாத அதே வேளையில், அவர்களின் மார்க்கத்துக்கு…