18 வயதை நிர்ணயம் செய்வதால் இளவயதுத் திருமணத்தை இல்லாதொழிக்க முடியுமா?

முஸ்லிம் விவாக விவா­க­ரத்துச் சட்­டத்­தினால் ஆளப்­ப­டு­கின்ற முஸ்லிம் சமூ­கத்தில் திரு­ம­ணத்­திற்­கான வய­தெல்­லையை…

வறுமைக்கோட்டிலும் அதற்குக் கீழும் வாழும் முஸ்லிம்கள் யாவர்?

பல மாதங்­க­ளுக்கு முன்னர் இப்­பத்­தி­ரி­கையில் வௌிவந்த ஒரு கட்­டு­ரையில் முஸ்லிம் சமூ­கத்­தி­லுள்ள பொரு­ளா­தாரப்…

புதிய அரசியலமைப்பில் மொழி உரிமைகள் உள்வாங்கப்பட வேண்டியதன் அவசியம்

இலங்கையினுடைய அரசியலமைப்பு வரலாறு என்பது 1833 ஆம் ஆண்டு கோல்புரூக் கமரன் சீர்திருத்தத்துடன் அரம்பமாகின்றது. குறித்த…

புதிய அரசியலமைப்பின் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தக் கூடிய திருப்பங்கள் என்ன?

சட்டங்களின் அடிப்படையை அரசியலமைப்பு என்று சொல்லுவார்கள். அந்தவகையில் அரசாங்கத்தை எவ்வாறு இயக்குவது என்ற ஒழுக்கக்…

புதிய அரசியலமைப்பில் சிறுபான்மை சமூகத்தின் காப்பீடுகள் மற்றும் உரிமைகள்!

சிறுபான்மையினர் ஒரு நாட்டின் இன, மொழி, பண்பாட்டு அடிப்படையில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலோ, விகிதாசார அடிப்படையிலோ குறைந்த…