வறுமைக்கோட்டிலும் அதற்குக் கீழும் வாழும் முஸ்லிம்கள் யாவர்?

பல மாதங்­க­ளுக்கு முன்னர் இப்­பத்­தி­ரி­கையில் வௌிவந்த ஒரு கட்­டு­ரையில் முஸ்லிம் சமூ­கத்­தி­லுள்ள பொரு­ளா­தாரப்…

புதிய அரசியலமைப்பில் மொழி உரிமைகள் உள்வாங்கப்பட வேண்டியதன் அவசியம்

இலங்கையினுடைய அரசியலமைப்பு வரலாறு என்பது 1833 ஆம் ஆண்டு கோல்புரூக் கமரன் சீர்திருத்தத்துடன் அரம்பமாகின்றது. குறித்த…

புதிய அரசியலமைப்பின் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தக் கூடிய திருப்பங்கள் என்ன?

சட்டங்களின் அடிப்படையை அரசியலமைப்பு என்று சொல்லுவார்கள். அந்தவகையில் அரசாங்கத்தை எவ்வாறு இயக்குவது என்ற ஒழுக்கக்…

புதிய அரசியலமைப்பில் சிறுபான்மை சமூகத்தின் காப்பீடுகள் மற்றும் உரிமைகள்!

சிறுபான்மையினர் ஒரு நாட்டின் இன, மொழி, பண்பாட்டு அடிப்படையில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலோ, விகிதாசார அடிப்படையிலோ குறைந்த…

முஸ்லிம் விவாக விவாகரத்துச் சட்டத்தின் பிரிவு 16 மீதான விமர்சனங்கள் குறித்த ஒரு…

முஸ்லிம் விவாக விவா­க­ரத்துச் சட்­டத்தின் திருத்­தங்கள் தொடர்பில் பல வாதப் பிர­தி­வா­தங்கள் நிகழ்ந்து…

சரித்­திரம் படைத்த தரித்­தி­ரமும் தரித்­திரம் படைக்கும் சரித்­தி­ரமும்

நாட்­டை­விட்டுத் துரத்­தப்­பட்ட ஜனா­தி­பதி கோத்­தா­பய ராஜ­பக்ச, இலங்­கையை செல்­வமும் செழிப்பும் பொங்கும் ஒரு நாடாக…