பழிவாங்கும் படலம்

எமது எதிர்த்­த­ரப்­பி­னரைப் பழி­வாங்கும் தன்­மை­யா­னது பழங்­கு­டி­யி­னர்­க­ளி­ட­மி­ருந்து எமக்கு கிடைக்­கப்­பெற்ற…

சமூக விவகாரங்களை கையாள்வதில் முஸ்லிம் சிவில்சமூகத்தின் பங்கு

சிவில் சமூ­கத்­தி­லுள்ள மனித வளங்­களை முஸ்லிம் அர­சியல் கட்­சிகள் பொருத்­தப்­பா­டு­டைய விட­யப்­ப­ரப்­பு­களில்…

பாராளுமன்றத்திற்கு முஸ்லிம் உறுப்பினர்களை உள்ளீர்ப்பது எவ்வாறு?

ஜனா­தி­பதி தேர்­தல் முடி­வுகளின் வரைபடம் இலங்­கையில் சிறு­பான்­மை­யி­ன­ருக்கும், பெரும்­பான்­மை­யி­ன­ருக்கும்…

19 ஆவது திருத்தத்தை நீக்குவதும் ஜனநாயகத்திலிருந்து வெளியேறுவதும்!

வேண்­டு­மென்றே திட்­ட­மிட்டு 19 ஆவது திருத்தச் சட்டம் பெரும் சிக்­க­லொன்­றாகக் கட்­ட­மைக்­கப்­பட்­டது. 19 ஆவது…

ராஜபக் ஷாக்கள் முஸ்லிம்களை அரவணைக்க இந்த சந்தர்ப்பத்தையும் தவற விடலாமா?

ஜனா­தி­பதி கோத்­தா­பய ராஜபக் ஷ தலை­மை­யி­லான புதிய அர­சாங்­கத்தின் அமைச்­ச­ரவை கடந்த வாரம் நிய­மிக்­கப்­பட்­டது. 16…