முஸ்லிம் சகோதர சகோதரிகளின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளியுங்கள்

சுகாதார நடைமுறைகளைப் பேணி, இறந்தோருக்கு இறுதி மரியாதையை செலுத்த முடியாத அதே வேளையில், அவர்களின் மார்க்கத்துக்கு…

ஞானசார தேரரின் சாட்சியத்துக்கு முஸ்லிம் சமூகத்தின் பதில் என்ன?

ஞானசார தேரர் சாட்சியமளித்த முதல் நாளில் அவரது சாட்சியத்தின் நடுவிலே, அவர் சாட்சியமளித்த சில விடயங்கள் பற்றி…