அரபு நாடுகள் இலங்கைக்கு நிபந்தனையுடன் உதவ வேண்டும்

இலங்­கையின் பொரு­ளா­தார நெருக்­கடி நாளுக்கு நாள் மோச­ம­டைந்து செல்­கின்ற நிலையில் அர­சாங்கம் சர்­வ­தே­சத்தின்…