தவிர்க்­கப்­பட வேண்­டிய விபத்­துக்க­ளும் நாக­ரி­க­மற்ற செயல்­களும்

நாட்டில் கடந்த சில தினங்­களில் இடம் பெற்ற வாகன விபத்­துகள் பல உயிர்­களைப் பலி­யெ­டுத்­துள்­ளன. இக்­கோர­…