சபைக்கு செல்வதற்கு பதிலாக டுபாய்க்கு செல்லும் ரஹீம் எம்.பி

நாட்­டிற்குத் தேவை­யான சட்­டங்­களை இயற்­று­வ­தற்கும், சட்­டங்­களில் காலத்­துக்­கேற்ற திருத்­தங்­களைச் செய்­வ­தற்கும் அதி­கா­ர­முள்ள சபை பாரா­ளு­மன்­ற­மாகும். பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்கள் சட்­டங்­களை இயற்­று­ப­வர்கள், சட்­டங்­களைத் திருத்­து­ப­வர்கள் இவ்­வா­றான உய­ரிய பணி­க­ளுக்குப் பொறுப்­பான பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­களில் இன்று கொலைக் குற்றம் சுமத்­தப்­பட்­ட­வர்­களும் கூட இருக்­கி­றார்கள் என்­பதை சுட்­டிக்­காட்­டியே ஆக­வேண்டும்.

போதகர் ஜெரோம் கைது செய்யப்படுவாரா?

மத போதகர் ஜெரோம் பெர்­னாண்டோ மதங்­க­ளுக்கு எதி­ராக அண்­மையில் வெளி­யிட்ட கருத்­துகள் நாட்டில் எதிர்­வ­லை­களைத் தோற்­று­வித்­துள்­ளன. தசாப்­த­கா­ல­மாக இலங்­கையில் மேற்­கொள்­ளப்­பட்டு வந்த மத நல்­லி­ணக்க செயற்­பா­டு­க­ளுக்கும் முயற்­சி­க­ளுக்கும் ஜெரோம் பெர்­னாண்­டோவின் கருத்­துகள் பேரி­டியாய் மாறி­யுள்­ளன.

தீர்வின்றித் தொடரும் கபூரிய்யா விவகாரம்!

நாட்டில் இயங்­கி­வரும் வர­லாற்று புகழ்­மிக்க அர­புக் ­கல்­லூ­ரி­களில் மஹ­ர­கம கபூ­ரிய்யா அர­புக்­கல்­லூரி 92 வரு­ட­கால பழமை வாய்ந்த கலா­பீ­ட­மாகும். கபூர் ஹாஜி­யா­ரினால் வக்பு செய்­யப்­பட்டு பல தசாப்­த­ கா­ல­மாக சீராக இயங்கி வந்த கபூ­ரிய்யா அர­புக்­கல்­லூரி இன்று சவா­லுக்­குட்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளது.

மஹரகம கபூரியா பள்ளிவாசலுக்கு பூட்டு

மஹ­ர­கம, கபூ­ரியா அர­புக்­கல்­லூ­ரியில் பல தசாப்­த­கா­ல­மாக இயங்கி வந்த பள்­ளி­வா­சலை கபூ­ரியா நம்­பிக்­கை­யாளர் சபை கடந்த 12 ஆம் திகதி முதல் மறு­அ­றி­வித்தல் விடுக்­கப்­படும் வரை மூடி­யுள்­ளது. மாண­வர்­களின் பாது­காப்பு கருதி இவ் ஏற்­பாடு மேற்­கொள்­ளப்­பட்­டுள்­ள­தாக என்.டீ.எச். அப்துல் கபூர் நம்­பிக்­கை­யாளர் சபை விடுத்­துள்ள அறி­வித்­தலில் தெரி­வித்­துள்­ளது.