மஹரகம கபூரியா அரபுக் கல்லூரி விவகாரம்: வெளியேற்றப்பட்ட மாணவர்களின் புத்தகங்களை மீள கையளிக்க மறுப்பு

மஹ­ர­கம கபூ­ரியா அர­புக்­கல்­லூ­ரியில் இருந்து வெளி­யேற்­றப்­பட்­டுள்ள மாண­வர்­களின் பாட­நூல்கள், பயிற்சிப் புத்­த­கங்கள் என்­ப­வற்­றை மீள­ கை­ய­ளிக்க கல்­லூ­ரியின் புதிய அதிபர் மறுத்­துள்ள நிலையில் இது தொடர்பில் முஸ்லிம் சமய பண்­பாட்­ட­லு­வல்கள் திணைக்­க­ளத்­துக்கு முறை­யி­டு­வ­தற்கு மாண­வர்கள் தீர்­மா­னித்­துள்­ளனர்.

முஸ்லிம் தனியார் சட்ட விடயத்தில் சுமுகமான தீர்வுகள் எட்டப்படும்

முஸ்லிம் விவாக, விவா­க­ரத்து சட்­டத்தில் மேற்­கொள்­ளப்­பட வேண்­டிய திருத்­தங்கள் தொடர்பில் முஸ்லிம் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்கள் முன்­வைத்­துள்ள அறிக்கை மற்றும் சட்­டத்­த­ரணி சப்ரி ஹலீம்தீன் தலை­மை­யி­லான குழு­வினர் தயா­ரித்து வழங்­கி­யுள்ள அறிக்கை என்­பன கவ­னத்திற் கொள்­ளப்­பட்டு சுமு­க­மான தீர்­வுகள் எட்­டப்­படும் என நீதி­ய­மைச்சர் விஜ­ய­தாச ராஜ­பக்ஷ தெரி­வித்தார்.

பெண் மத தலைவர்களின் நல்லிணக்க ‘விசிட்’

இனங்­க­ளுக்­கி­டை­யிலும், மதங்­க­ளுக்­கி­டை­யிலும் புரிந்­து­ணர்வு, கருணை, நட்­பு­றவு, கலா­சாரம் என்­ப­ன­வற்றை வளர்ப்­ப­தற்கும் கலா­சார விழு­மி­யங்­களை மதிப்­ப­தற்­கு­மான அனைத்து மதங்­க­ளையும் சேர்ந்த பெண் மதத் தலை­வர்கள் கண்­டிக்-கு இரண்டு நாள் விஜ­ய­மொன்­றினை மேற்­கொண்­டி­ருந்­தனர்.

‘திருத்தத்தில் மார்க்கத்துக்கு முரணான விடயங்கள்’

‘முன்­மொ­ழி­யப்­பட்­டுள்ள முஸ்லிம் விவாக, விவா­க­ரத்து சட்டத் திருத்த உள்­ள­டக்­கங்கள் மார்க்­கத்­துக்கு முர­ணான விட­யங்­களைக் கொண்­டுள்­ளது. திரு­மண வயது, ‘வொலி’ தொடர்­பான சட்­டங்கள், பல­தார மணம், காதிகள் மற்றும் திரு­மணப் பதி­வாளர் நிய­மனம், காதி­நீ­தி­மன்ற முறை­மையில் செய்­யப்­ப­டு­கின்ற மாற்­றங்கள்  எமது சமூ­கத்தை எதிர்­ம­றை­யாக பாதிக்­கின்ற மூலக் கூறு­களை கொண்­ட­தாக காணப்­ப­டு­கி­றது.