வெளிநாட்டில் பெற்றோர்! சீரழியும் பிள்ளைகள்

இன்­றைய சமூ­கத்தைப் பொறுத்­த­வ­ரையில் வெளி­நாட்டு வேலை­வாய்ப்பு என்பது தவிர்க்க முடி­யாத ஒன்­றாக மாறி விட்­டது. வெளி­நாட்­டுக்குச் சென்றால் அதி­க­மாகப் பொரு­ளீட்­டலாம், வீடு கட்­டலாம் என்ற சரா­சரி மனித ஆசை­யு­ட­னேயே எம்­ம­வர்கள் வெளி­நாட்டை நோக்கி படை­யெ­டுக்­கி­றார்கள். வெளி­நாட்­டுக்குச் செல்­வதும் பொரு­ளீட்­டு­வதும் தவிர்க்­கப்­பட வேண்­டிய…
Read More...

சோல்பரி யாப்பின் 29ஆம் ஷரத்து சொன்னது என்ன?

1946 ஆம் ஆண்டு ஆங்­கி­லேயர் இலங்­கை­ய­ருக்கு டொமி­னியன் சுயா­தீ­னத்தை வழங்­கு­வ­தற்­கா­கவே சோல்­பரி யாப்பை வழங்­கி­யி­ருந்­தனர். அதை இயற்­றி­யவர் சேர் ஐவர் ஜெனிங்ஸ் எனும் ஆங்­கி­லேயர். எனினும் அப்­போது ஆளு­ந­ராக இருந்த சோல்­பரி பிர­புவின் பெய­ரா­லேயே சோல்­பரி யாப்பு என அது அழைக்­கப்­பட்­டது. முதலில் டொமி­னியன் சுயா­தீனம் என்றால் என்­ன­வென்­பதைப்…
Read More...

புத்தளத்தில் குப்பைக்கு எதிராக வலுவடையும் போராட்டம்

ரஸீன் ரஸ்மின் இலங்­கையைப் பொறுத்த வரையில் எல்­லா­வற்­றையும் போரா­டியே பெற்­றுக்­கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலை உரு­வா­கி­யி­ருக்­கி­றது. இலங்கை ஆசி­யாவின் ஆச்­ச­ரி­ய­மான நாடல்­லவா... மலை­யக மக்கள், பல்­க­லைக்­க­ழக மாண­வர்கள், வடக்கு, கிழக்கு மக்கள், தொழிற்­சங்­கங்கள் என எல்லா தரப்­பி­னரும் தமது அடிப்­படை உரி­மை­களைப் பெற்­றுக்­கொள்­வ­தற்­காக…
Read More...

இனவாதிகளின் புலக்காட்சி

ஒரு­வரின் ஐம்­பு­லன்கள் ஒரு பொருளை அல்­லது சம்­ப­வத்தை எவ்­வாறு உணர்ந்து அறி­கி­றதோ அவ்­வாறே அப்­பொ­ருளும், சம்­ப­வமும் அவ­ருக்குப் புலப்­படும். உள­வியல் இதனை புலக்­காட்சி என வரை­வி­லக்­க­ணப்­ப­டுத்­து­கி­றது.  பொது­வாக பொருள்கள் அல்­லது சம்­ப­வங்கள்  பற்றி ஒரு மனிதன் பெறும் புலக்­காட்­சிகள் சரி­யா­ன­வை­யா­கவும் இருக்­கலாம். பிழை­யா­ன­வை­யா­கவும்…
Read More...

ஊடகப் பணி ஓர் இஸ்லாமியக் கண்ணோட்டம்

இந்த இரு­பத்­தி­யோராம் நூற்­றாண்டில் முழு உல­கையும் தன் விரல் நுனியால் ஆட்­டிப்­ப­டைக்­கி­றது ஊடகம். 19 ஆம் நூற்­றாண்டில் எழுச்­சி­யுறத் துவங்­கிய அதி­வேக தொடர்பு ஊட­கங்­களின் செயற்­பா­டுகள் 21 ஆம் நூற்­றாண்டில் பாரிய வீச்­சுடன் முன்­னே­றி­வ­ரு­கின்­றன. சமூ­கத்­திற்கு தொலை தூரத்­தி­லி­ருந்த ஊடகம் இன்று எமது வீட்டுக் கத­வு­களைத் திறந்து கொண்டு…
Read More...

அழிவின் விளிம்பில் கிண்ணியா பிரதேசம்

ஒரு ­மாத காலத்­துக்குள் கிண்­ணியா பிர­தேச பண்­ணை­யா­ளர்­க­ளுக்கு சொந்­த­மான 28 ஆயிரம் மாடுகள் உயி­ரி­ழந்­துள்ள செய்­தி­யா­னது பல­ரையும் ஆச்­ச­ரி­யத்­துக்­குள்­ளாக்­கி­யி­ருப்­ப­தோடு, கால்­நடை பண்­ணை­களின் எதிர்­கால இருப்புக் குறித்­த  ­சந்­தேகம் கால்­நடை வளர்ப்­பா­ளர்­களை மாத்­தி­ர­மன்றி ஒட்­டு­மொத்த கிண்­ணி­யா­வையும் அதிர வைத்­தி­ருக்­கி­றது.…
Read More...

வியாபாரத்தில் இஸ்லாமிய பண்புகளும் பண்பாடுகளும்

அப்துல் காலித் முஹம்மது மின்ஹாஜ் முப்தி (காஷிபி)  மனித வாழ்வை நெறிப்­ப­டுத்தி வளப்­ப­டுத்­து­வதில் இறை மார்க்கம் புனித இஸ்லாம் சட்­டங்­க­ளோடு சரி நிக­ராக பண்­பு­க­ளையும், பண்­பா­டு­க­ளையும் இணைத்து வைத்­துள்­ளது. சட்­டங்­களை (அஹ்காம்) மாத்­திரம் நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­து­வதன் மூலம் ஒரு முஸ்லிம் பரி­பூ­ரண முஸ்­லி­மாகி விடு­வ­து­மில்லை. பண்­பா­டு­களை…
Read More...

புத்திக கிளப்பியுள்ள பால்மா பீதி

வெளி­நா­டு­க­ளி­லி­ருந்து இலங்­கைக்கு இறக்­கு­மதி செய்­யப்­படும் பால் மாவில் பன்றிக் கொழுப்பே இருப்­ப­தாகக் கூறப்­ப­டு­கி­றது. இந்த அதிர்ச்சி தரும் தகவல் கடந்த செவ்­வாய்க்­கி­ழமை வெளி­யி­டப்­பட்­டது. இத்­த­கவல் சாதா­ரண ஒரு­வரால் வெளி­யி­டப்­ப­ட­வில்லை.  நாட்டின் அதி­யுயர் பீட­மான பாரா­ளு­மன்­றத்தில் பொறுப்பு வாய்ந்த அமைச்சர் ஒரு­வ­ரி­னாலே…
Read More...

திருத்தப்படாத பிழைகள்

மனிதன் தவ­றுக்கும் மற­திக்கும் மத்­தியில் படைக்­கப்­பட்­டி­ருக்­கிறான். இருப்­பினும், தவ­றுகள் உண­ரப்­பட்டு திருத்­தப்­ப­டு­வதும், செயற்­பா­டுகள் நிதா­னத்­து­டனும் அலட்­சி­ய­மின்­றியும் முன்­னெ­டுக்­கப்­ப­டு­வதும் அதற்­கான மனப்­பாங்கை உரு­வாக்கிக் கொள்­வதும் முக்­கி­ய­மாகும். ஒவ்­வொ­ரு­வரும் உல­கத்தை மாற்ற வேண்டும் என நினைக்­கி­றார்கள். ஆனால்,…
Read More...