எமது ஆட்சி நாட்டில் உள்ள உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு சிறந்த முன்னுதாரணம்

அக்­கு­றணை பிர­தேச சபையில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்­திரக் கட்சி, ஸ்ரீலங்கா பொது ஜன பெர­முன மற்றும் சுயேட்­சைக்­கு­ழு­வாக…