தலையங்கங்கள்

சர்வதேச பலஸ்தீன ஒருமைப்பாட்டு தினம் வருடாந்தம் நவம்பர் 29 ஆம் திகதி அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. இஸ்ரேலினால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு அடக்குமுறைக்குள்ளாக்கப்பட்டுள்ள பலஸ்தீன மக்களுக்கு உலக மக்களிடமிருந்து ஆதரவைப் பெற்றுக் கொடுக்கவே இந்த தினம் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது.
Read More...

ஆட்கடத்தல் கும்பல்களிடம் ஏமாறும் அப்பாவி இலங்கையர்கள்

இலங்­கை­யி­லி­ருந்து ஓமான் உள்­ளிட்ட மத்­திய கிழக்கு நாடு­க­ளுக்கு வீட்டுப் பணிப் பெண்கள் என்ற போர்­வையில்…
1 of 62