தலையங்கங்கள்

நாட்டின் பொரு­ளா­தார மற்றும் அர­சியல் நிலை­மைகள் மிகப் பார­தூ­ர­மான பின்­ன­டைவைச் சந்­தித்­துள்ள நிலையில், புதிய பிர­த­ம­ராக ரணில் விக்­ர­ம­சிங்­கவை ஜனா­தி­பதி கோத்­தா­பய ராஜ­பக்ச நிய­மித்­துள்ளார். ராஜ­பக்­சாக்­க­ளுக்கு எதி­ரான மக்­களின் கோபம் வன்­மு­றை­யாக வெடித்­ததைத் தொடர்ந்து, அவர்கள் அனை­வரும்…
Read More...
1 of 57