செய்திகள்

1979 ஆம் ஆண்டின் 48 ஆம் இலக்க (திருத்­தப்­பட்ட) பயங்­க­ர­வாத தடுப்புச் சட்­டத்தின் 13 ஆம் பிரி­வின்கீழ் ஜனா­தி­ப­தி­யினால் மூவர் கொண்ட ஆலோ­சனைச் சபை­யொன்று நிறு­வப்­பட்­டுள்­ளது.
Read More...

பெளத்த தர்மத்தை இழிவுபடுத்தியதாக குற்றச்சாட்டு : அப்துல் ராசிக்குக்கு எதிராக மேல்…

பெளத்த தர்மத்தை இழிவுபடுத்தும் விதமாக கருத்து வெளியிட்டு அதனை இணையத்தளம் ஊடாக ஒளிபரப்பியமை தொடர்பில், தற்போது தடை…

நல்லிணக்கத்தை பாதிக்கும் விதமான ஊடக சந்திப்பு: ஞானசார தேரருக்கு எதிரான வழக்கு…

இனங்­க­ளுக்கு இடையே, நல்­லி­ணக்­கத்தை பாதிக்கும் வித­மாக கருத்து வெளி­யிட்­டமை தொடர்பில் குற்றம் சாட்­டப்­பட்­டுள்ள…
1 of 436