செய்திகள்

நாட்டை பொரு­ளா­தார மாற்­றத்­திற்கு இட்டுச் செல்­வ­தற்கு, உல­கத்­திற்கு உகந்த வகை­யி­லான புதிய கல்வி முறைமை அவ­சி­ய­மா­னது எனவும், அதன் மூலம் போட்டி நிறைந்த உலகச் சந்­தைக்குத் தேவை­யான துறைசார் நிபு­ணர்­களை உரு­வாக்க முடியும் எனவும் ஜனா­தி­பதி ரணில் விக்­க­ர­ம­சிங்க சுட்­டிக்­காட்­டினார்.
Read More...

முஸ்லிம் விவாக, விவாக இரத்துச் சட்டம் இரகசியமாக திருத்தம் செய்யக் கூடாது

முஸ்லிம் விவாக விவா­க­ரத்துச் சட்­டத்தில் கொண்­டு­வ­ரப்­ப­ட­வுள்ள திருத்­தங்கள் இர­க­சி­ய­மாக…
1 of 584