மத்ரஸா சட்ட மூல அறிக்கை கையளிப்பு

0 717

அரபுக் கல்­லூ­ரிகள், அரபு மத்­ர­ஸாக்­க­ளுக்­கான தனி­யான வழி­காட்டல் சட்ட மூலம் ஒன்றை அமைத்­துக்­கொள்­வ­தற்கு அமைச்­ச­ர­வையின் அங்­கீ­கா­ரத்தைப் பெறு­வ­தற்­கான குழுவின் அறிக்­கையை தபால், தபால் சேவைகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலு­வல்கள் அமைச்சர் எம்.எச்.ஏ. ஹலீம் நேற்று பிர­தமர் ரணில் விக்­கி­ர­ம­சிங்­க­விடம் கைய­ளித்­துள்ளார்.

மேற்­படி அறிக்­கையில், வெளி­நா­டு­களில் தற்­போது செயற்­படும் சட்­ட­திட்­டங்­களும் கவ­னத்தில் எடுக்­கப்­பட்­டுள்­ள­துடன் இலங்­கையில் பிரி­வெனா கல்வி சட்­ட­மூ­ல் அடங்­கி­யுள்ள கல்­விக்­கொள்­கையும் உள்­ள­டக்­கப்­பட்­டுள்­ளன.

சமர்ப்­பிக்­கப்­பட்­டுள்ள அறிக்­கைக்­க­மைய அரபுக் கல்­லூ­ரிகள், மத்­ர­ஸாக்கள் பொது­வான பாடத்­திட்­டத்தின் கீழேயே இயங்­க­வுள்­ளன.

சட்­டமா அதி­ப­ரி­னதும் சட்ட மூலம் தொடர்­பான உயர் அதி­கா­ரி­யி­னதும் மீளாய்­வினைப் பெற்­றுக்­கொண்ட பின்னர் இவ்­வ­றிக்கை அமைச்­ச­ர­வை­யிடம் சமர்ப்­பிக்­க­வுள்­ள­தாக தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கி­றது.

இச்சந்திப்பில் துறை­மு­கங்கள், கப்பற்றுறை மற்றும் தெற்கு அபி­வி­ருத்தி அமைச்சர் சாகல ரத்­நா­யக்க, பொரு­ளா­தார அபி­வி­ருத்தி அமைச்சரவை அந்தஸ்தற்ற அமைச்சர் ஹர்ஷத சில்வா, நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் எரான் விக்ரமரத்ன உள்ளிட்ட முக்கியஸ்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
-Vidivelli

Leave A Reply

Your email address will not be published.