சிறுபான்மைக்கு ரணில் என்ன கைமாறு செய்யப் போகிறார்?

இலங்கை அரசியல் வரலாற்றில் கரும்புள்ளிகள் படிந்த மோசமான நாட்களாக கடந்த ஒக்டோபர் 26 ஆம் திகதி முதல் டிசம்பர் 12 ஆம்…

மது போதையில் வாகனம் செலுத்துவோர் தப்பிக்கலாமா?

மது போதையில் வாகனம் செலுத்தும் சாரதிகளுக்கு எதிரான தண்டனைகள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தையே நேற்று முன்தினம்…