பாராளுமன்றம் கலைப்புக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணைகளுக்கு எழுவர் கொண்ட நீதியரசர்கள்…

எம்.எப்.எம்.பஸீர் ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன பாராளு­மன்­றத்தை கலைத்­த­மைக்கு எதி­ராக…

சந்திரிகா சுதந்திர கட்சியை பிளவுபடுத்த முயற்சிக்கிறார்

ஸ்ரீலங்கா சுதந்­திர கட்­சி­யி­லி­ருந்து சிலரை பிரித்­துக்­கொண்டு ஐக்­கிய தேசியக் கட்­சியில் இணைக்க முன்னாள்…

ஐ எஸ் அமைப்பை தோற்­க­டித்தோம் ஆனால் முழு­மை­யாக அழிக்­க­வில்லை

உலகம் ஐ.எஸ். அமைப்பை தோற்­க­டித்­துள்­ளது. ஆனால் அந்தத் தீவி­ர­வாதக் குழுவை முழு­மை­யாக அழிக்­க­வில்லை என ஜோர்தான்…