ஹஜ் முகவர் ஒருவருக்கு எதிராக முறைப்பாடுகள்

விசாரணைக்கு மூவரடங்கிய குழு

0 600

ஹஜ் முகவர் ஒரு­வரின் தவ­றினால் இவ்­வ­ருடம் ஹஜ் கட­மையை நிறை­வேற்ற முடி­யாமல் போன 8 ஹஜ் விண்­ணப்­ப­தா­ரிகள் குறிப்­பிட்ட ஹஜ் முகவர் நிலை­யத்­துக்கு எதி­ராக  முறைப்­பா­டு­களைச் செய்­துள்­ள­தாக அமைச்சர் ஹலீமின் பிரத்­தி­யேக செய­லா­ளரும் அரச ஹஜ் குழுவின் உறுப்­பி­ன­ரு­மான எம்.எச்.எம்.பாஹிம் தெரி­வித்தார்.

இவ்­வ­ருட ஹஜ் யாத்­தி­ரி­கர்­களின் முறைப்­பா­டு­களை விசா­ரிக்க மூவ­ர­டங்­கிய விசா­ரணைக் குழு­வொன்று நிய­மிக்­கப்­ப­ட­வுள்­ளது. அக்­கு­ழுவின் தலை­வ­ராக ஓய்வு பெற்ற நீதி­பதி பதவி வகிக்­க­வுள்ளார் எனவும் அவர் கூறினார்.

8 ஹஜ் விண்­ணப்­ப­தா­ரி­க­ளிடம் ஹஜ் பய­ணத்­துக்­கான கட்­ட­ணங்­களை அற­விட்டுக் கொண்ட ஹஜ் முகவர் ஒருவர் அப்­ப­ணத்தை ஹஜ் அனு­மதி பெற்ற முகவர் நிலை­யத்­துக்கு செலுத்­தா­மை­யி­னாலே இறுதி நேரத்தில் 8 பேரின் ஹஜ் பயணம் தடைக்­குட்­பட்­டது. அவர்­க­ளுக்கு ஹஜ் கட­மையை நிறை­வேற்ற முடி­யாமற் போனமை குறிப்­பி­டத்­தக்­க­தாகும்.

ஹஜ் விசா­ரணைக் குழுவின் பரிந்­து­ரை­க­ளுக்கு அமைய ஊழல்­களில் ஈடு­பட்ட ஹஜ் முக­வர்­க­ளுக்கு கடு­மை­யான தண்­டனை வழங்­கப்­படும்.

இவ்­வ­ருட ஹஜ் கட­மை­யின்­போது ஹஜ் முக­வர்­க­ளினால் ஏதும் பாதிப்­புகள் ஏற்­பட்­டி­ருப்பின் ஹஜ்ஜாஜிகள் முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களத்திடம் முறைப்பாடுகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம் எனவும் அவர் கூறினார்.

ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல்

vidivelli

Leave A Reply

Your email address will not be published.