அமெரிக்க – ஈரானிய முறுகலுக்கு மத்தியில் கட்டாரின் காய்நகர்த்தல்

0 807

‘கல்வி, திறந்த தன்மை மற்றும் அனை­வ­ருக்கும் சந்­தர்ப்­பத்­தினை வழங்­குதல் என்­ப­வற்­றினை வலி­யு­றுத்­து­வ­துடன் அறி­வினை மையப்­ப­டுத்­திய பொரு­ளா­தாரம்; நெகிழ்­திறன் (Resilient) மற்றும் மனித மூல­வளம் ஆகி­ய­வற்­றுக்­கான அர்ப்­ப­ணிப்­பினை நமது (கட்டார் மற்றும் அமெ­ரிக்கா) நாடுகள் பகிர்ந்து கொண்­டுள்­ளன. துர­திஷ்­ட­வ­ச­மாக எனது பிராந்­தி­யத்தில் சிலர் எமது நம்­பிக்­கை­களை பகிர்ந்து கொண்­ட­வர்­க­ளாக இல்லை! இன்­றைய உலகில் தற்­போ­தைக்கு அவ­சி­ய­மான சில கூட்­ட­மைப்­புகள்; நேச­அ­ணிகள் மற்றும் பங்­கு­தா­ரர்கள் உண்­மையில் நண்­பர்­க­ளாக இல்லை!! எனினும் அமெ­ரிக்­காவும் கட்­டாரும் பங்­கு­தா­ரர்­க­ளா­கவும் நேச அணி­யா­கவும் நண்­பர்­க­ளா­கவும் இருக்­கின்­றன. இராணுவ மற்றும் பாது­காப்பு முத­லீ­டு­களில் நெறுங்­கிய உற­வினைப் பேணு­வ­தற்­காக நமது பரஸ்­பர கடப்­பாட்­டினைத் தொடர்ந்தும் முன்­னெ­டுப்போம்’ என அமெ­ரிக்­கா­விற்­கான தனது அண்­மைய விஜ­யத்தின் போது கட்டார் அமீர் ஷேய்க் தமீம் பின் ஹமட் அல்-­தானி, அறி­வித்­தி­ருந்தார். கடந்த செவ்­வா­யன்று வொஷிங்­டனில் ‘போயிங் விமா­னங்­களைக் கொள்­வ­னவு செய்­வ­தற்­கான உடன்­ப­டிக்­கை­யினைக் கைச்­சாத்­திடல் மற்றும் பிற விட­யங்­களைக் கலந்­தா­லோ­சிக்கும் பொருட்­டாக அமெ­ரிக்க ஜனா­தி­பதி டொனால்ட் ட்ரம்பைச் சந்­தித்­த­போதே அவர் மேற்­கண்­ட­வாறு அறி­வித்­தி­ருந்தார். 

ஷேய்க் தமீம் குறித்து, ட்ரம்ப் கூறு­கையில், “நான் அமெ­ரிக்க ஜனா­தி­ப­தி­யாக வர­முன்னர் இருந்தே நாம் இரு­வரும் நல்ல நண்­பர்கள். அமெ­ரிக்­காவில் தமீம் மேற்­கொண்­டுள்ள முத­லீடு மிகவும் மெச்­சத்­தக்­கது என்­ப­துடன் உல­கிலே பெரிய முத­லீ­டு­களில் ஒன்று” என்றார். ஷேய்க் தமீ­மு­டைய அமெ­ரிக்க விஜ­ய­மா­னது, தற்­போ­தைய பிராந்­திய அர­சியல் மற்றும் பாது­காப்புச் சூழலின் தட்ப வெப்­பத்­தினைத் துல்­லி­ய­மாகக் கணித்துத் தனது மூலோ­பாய ரீதி­யான பிரச்­சி­னை­களைத் தீர்த்துக் கொள்­வ­தற்­கான ராஜ­தந்­தி­ர­மான நகர்­வாகும்.

அர­சியல் இஸ்லாம்; அதனைப் போஷிக்கும் இஸ்­லா­மி­ய­வா­தி­களின் எழுச்சி மற்றும் அதனை ஆத­ரிக்கும் பின்­பு­லத்­துடன் கூடிய துருக்­கியின் பிராந்­திய அர­சி­யலின் வகி­பாகம்; பிராந்­திய மேலோங்­கு­கை­யினை இலக்­காகக் கொண்டு நகரும் ஈரா­னு­டைய பலப் பரம்பல் ஆகி­யன ஏற்­க­னவே அரே­பிய நாடு­க­ளு­ட­னான கூட்­டு­ற­வினை எதிர்­பார்த்­தி­ருந்த இஸ்­ரே­லுடன் மூலோ­பாய கூட்­ட­மைப்­பினை நோக்கி அழுத்தம் கொடுப்­பதில் செல்­வாக்கு செலுத்­தின. மறு­த­லை­யாக எழுந்­து­வரும் புதிய சூழ­லுடன் சர்­வ­தேச மேலோங்­கு­கையின் பங்­கினைத் தக்க வைக்கும்; நிச்­ச­யிக்கும் பொருட்­டாக ரஷ்ய- சீன அணியும் முன்­னெ­டுப்­பு­களைத் தொடர்ந்­தன. அத­ன­டி­யாக அவை மத்­திய கிழக்கில் நிலவும் சூழ­லினைத் தமது மூலோ­பாய இலக்­கு­களை அடையும் பொருட்­டாகக் கையாளும் என்­பது திண்ணம்.

ஆக, பிராந்­தி­யத்தில் தொழிற்­படும் உள்­ளக, வெளி­யக அச்­சு­றுத்­தல்­க­ளுக்­கேற்ப அமெ­ரிக்கா, இஸ்ரேல் உள்­ள­டங்­க­ளாகத் தனது நேச அணி­களை இணைத்து மத்­திய கிழக்­கிற்­கான விரி­வான கூட்­ட­மைப்பு வியூ­கத்­தினை வகுத்­தது. வர­லாற்றில் ‘ப்ளக் ஹோக் டவுன்’ நிகழ்வு உட்­பட வழி நெடு­கிலும் அமெ­ரிக்க மூலோ­பாயம், குறிப்­பாக இராணுவ மூலோ­பா­யமும் அதனைப் போஷிக்கும் வெளி­ய­ுறவுக் கொள்­கையும் கண்ட பின்­ன­டை­வுகள், என்­பன 21ஆம் நூற்­றாண்­டுக்­கான போரி­ய­லினை புதிய பரி­ணா­மத்­திற்கு முன்­ன­கர்த்­தின. இது­கு­றித்து மிகவும் விரி­வான விட­யங்­களை முப்­ப­ரி­மாணம், பிற சந்­தர்ப்­பங்­களில் அதன் வாச­கர்­க­ளுக்கு வழங்­கி­யி­ருந்­தது என்­ப­தனை இங்கு குறிப்­பி­டுதல் தகும். ஏனெனில், இது­வரை காலமும் சர்­வ­தேச நிகழ்­வுகள் குறித்து வழ­மை­யாக ஊகம், சுய நம்­பிக்கை சார்ந்த மற்றும் தத்­து­வார்த்த ரீதி­யா­கவே முன்­வைக்­கப்­பட்டுக் கொண்­டி­ருந்த விட­யங்­க­ளுக்கு அப்பால் சென்று, யதார்த்­தத்தில் உலக நிகழ்­வு­களைத் தீர்­மா­னிக்கும் மூலோ­பாய விட­யங்­க­ளையே நாம் இங்கு சுட்­டிக்­காட்­டு­கின்றோம்.

இத­ன­டி­யா­கவே எப்­போதும் போல் வெளி­யக உள்­ளக அர­சியல் மற்றும் பாது­காப்பு குறித்த எதிர்­வு­கூ­றல்கள் உட்­பட மேற்­படி வெளிக் கொணர்தல் எமக்கு சாத்­தி­ய­மா­ன­தாக இருக்­கின்­றன. நாம் விட­யத்­திற்கு வருவோம். பரந்த அணு­கு­மு­றை­யினை உள்­வாங்­கிய அமெ­ரிக்க கூட்­ட­மைப்பு மூலோ­பா­யத்தின் ஒரு வெளிப்­பா­டா­கவே சவூதி அரே­பியா, தனது அர­சியல், பொரு­ளா­தார, பாது­காப்பு மற்றும் சமூ­க­ரீ­தி­யான அதி­ரடி மாற்­றங்­களை அறி­வித்த ‘விஷன் 2030’ இனை வெளி­யிட்­டது. அதே­போன்று மூலோ­பாயத் தளத்தில் பாதாளப் போரியல் உள­வுத்­த­கவல் பரி­மாறல் மட்­டத்­தி­லி­ருந்த இஸ்­ரே­லு­ட­னான சவூதி மற்றும் ஐக்­கிய அரே­பிய இராச்­சிய உற­வுகள் மேலும் வலு­வா­னது. மேலும் தத்­த­மது நலன்­களின் பொருட்­டான அதே நேரம் அமெ­ரிக்க மேற்­கத்­தேய நலன்­களின் பொருட்­டான மற்றும் அத­னூ­டாக நேச நாடு­களின் கூட்­ட­மைப்பு நலன்­களின் (Coalition Interests) பொருட்­டாக ஒத்­து­ழைப்பு வழங்கும் அர­சாங்­கங்­களை அகற்ற முற்­படும் இஸ்­லா­மி­ய­வா­தி­களின் ஆட்­சியை நோக்­கிய எழுச்­சி­யா­னது அச்­சு­றுத்­த­லாக கூட்­ட­மைப்பு மூலோ­பாயம் (Coalition Strategy) கரு­து­கின்­றது.
சவூதி தலை­மைய அரே­பிய நாடு­களின் அரச குடும்­பங்­க­ளா­னது, தமது இருப்­பினை உறுதி செய்து தத்­த­மது அர­சாட்­சி­யினை (Monarchy) தொடர்ந்தும் முன்­னெ­டுப்­ப­தற்கு பிர­தான கொள்­கை­வாத அச்­சு­றுத்­தல்­களில் ஒன்­றாக அர­சியல் இஸ்­லாத்­தினைக் (Political Islam) கரு­து­கின்­றது. மேலும் ஹமாஸ் உட்­பட முஸ்லிம் ஆயு­தக்­கு­ழுக்­கான போராட்­டத்­திற்­கான அர­சியல் புலத்தின் கொள்­கை­யினை (Political Ideology) போஷிப்­ப­தா­கவும் உள்ள அர­சியல் இஸ்லாம், அதன் தோற்­று­வாய்­க­ளுடன் களை­யப்­ப­டு­வ­தனை அமெ­ரிக்க அணி தமது மூலோ­பாய குறிக்­கோள்­க­ளாகக் கொண்­டுள்­ளது. எனினும் ஈரானைக் கட்­டுப்­ப­டுத்­து­வது, ஹமாஸ் போன்ற ஆயுதக் குழுக்­களை முடக்­கு­வது உட்­பட அமெ­ரிக்க தேசிய நலன்­க­ளுடன் தொடர்­புள்ள பிற மூலோ­பாய குறிக்­கோள்­க­ளு­டனும் இஸ்ரேல் உட்­பட சவூதி, யூ.ஏ.ஈ, எகிப்து நேச அணி­க­ளது மூலோ­பாய குறிக்­கோள்­களை நிறை­வேற்­று­வ­திலும் கட்­டா­ரினை மீள்­வ­டி­வ­மைக்க (Reshape) வேண்டும் என அமெ­ரிக்கா எதிர்­பார்க்­கின்­றது.

அல் ஜஸீரா, ஹமா­ஸி­னது அர­சியல் கட்­ட­மைப்­பு­ட­னான ராஜ­தந்­திர தொடர்­புகள், முர்ஸி தலை­மை­வ­கித்த அர­சியல் கட்­ட­மைப்பு உட்­பட பல நாடு­களில் சட்­ட­ரீ­தி­யான அர­சியல் கட்­சி­க­ளாக இருக்கும் இஹ்­வான்­க­ளு­ட­னான ராஜ­தந்­திர தொடர்­புகள், ஈரா­னு­ட­னான ராஜ­தந்­திர தொடர்­புகள் என்­ப­ன­வற்­றினை உள்­ள­டக்­கிய கட்­டா­ரிய ராஜ­தந்­திர அமைப்பு (Qatari Diplomatic System), பாரிய சவா­லாக உள்­ள­தாக அமெ­ரிக்கா உட்­பட கூட்­ட­மைப்பு மூலோ­பாயம் கரு­து­கின்­றது. இதன் ஒரு வெளிப்­பா­டா­கவே, 2017 மே மாதத்தில் 55 நாடு­களின் பிர­தி­நி­திகள் பங்­கு­பற்­றிய சவூதி- அமெ­ரிக்க மாநாட்டின் போது, கட்­டா­ரு­ட­னான சவூதி அணி­யி­ன­ரது முறு­கலில் ஒரு­படி மேலே சென்று அப்­போ­தைய அமெ­ரிக்க பாது­காப்புச் செய­லாளர் ஜேம்ஸ் மெத்தீஸ், கட்டார் அமீர், தமீம் பின் ஹமாட் அல்-­தா­னியை, இஸ்­லா­மிய சகோ­த­ரத்­துவ இயக்கம் குறித்த நிலைப்­பாட்­டினை மாற்றிக் கொள்­ளு­மாறு நேர­டி­யாக எச்­ச­ரித்­த­மை­யாகும். எனினும் அமெ­ரிக்­கா­விற்கு நிலைமை­களை எடுத்த எடுப்­பி­லேயே தலை கீழாகப் பிடித்­து­விட முடி­யாது. ஏனெனில் அமெ­ரிக்க மத்­திய கட்­டளைத் தளத்தின் முன்­னணி தலை­மை­ய­கங்கள் கட்­டாரின் ‘அல் உதய்த்’ படைத்­த­ளத்தில் நிறு­வப்­பட்­டுள்­ளது. மேலும் ட்ரம்ப் குறிப்­பிட்­டதைப் போன்று, கட்­டாரின் அமெ­ரிக்­கா­வு­ட­னான இராணுவ மற்றும் சிவில் தளங்­க­ளி­லான முத­லீ­டு­களும் ஒத்­து­ழைப்பும் உறு­தி­யாக இருந்து வரு­கின்­றன. ஆக, அமெ­ரிக்­காவின் மறை­முக ஆத­ர­வுடன் கூட்­ட­மைப்பு மூலோ­பாயம் எதிர்­பார்க்கும் முழு அள­வி­லான ஒத்­து­ழைப்­பி­னையும் (Full Spectrum Cooperation) கூட்­ட­மைப்பு வியூ­கத்­திற்­க­மைய எதிர்­பார்க்­கப்­படும் மாற்­றங்­க­ளையும் அமுல்­ப­டுத்த அங்­கீ­காரம் வழங்க சவூதி தலை­மைய நாடுகள் கட்­டாரின் மீது அழுத்தம் கொடுத்து நெருக்­க­டிகள் பிர­யோ­கிக்­கப்­பட்­டன.

எனினும் கட்டார், சவூதி தலை­மைய நாடு­களின் அத­னூ­டாக கூட்­ட­மைப்பு மூலோ­பா­யத்தின் எல்லாக் கோரிக்­கை­க­ளுக்கும் தலை­சாய்க்­காமல் தனது தனித்­துவம் மற்றும் இறை­மைக்கு ஏற்­றாற்­போல ஒத்­து­ழைப்பு வழங்க முடி­யு­மான பகு­தி­களில் ஒத்­து­ழைப்­பினை நிச்­ச­யிப்­பதில் காய் நக­ரத்­தி­யது. மேலும் துருக்­கி­யு­ட­னான மூலோ­பாய உற­வு­களை மேலும் வளர்த்துக் கொண்­ட­துடன் பிற நாடு­க­ளு­ட­னான உற­வு­களை சாணக்­கி­ய­மாகக் கையாண்­ட­தி­னூ­டாகக் கட்டார், தன்னை திடீ­ரெனத் தனி­மைப்­ப­டுத்தும் முக­மாகத் திணிக்­கப்­பட்ட தடை­களைத் துடைத்­தெ­றிந்து தக்­கணப் பிழைப்­பிற்­கான நகர்­வினை எடுத்­தது. ஆக, இந்தப் பின்­ன­ணி­யிலும் தற்­போ­தைய பிராந்­திய அர­சியற் சூழ­லி­லுமே, ஷேய்க் தமீமின் அமெ­ரிக்க விஜயம் ராஜ­தந்­திர முக்­கி­யத்­து­வத்­தினை அதி­க­ரிக்­கின்­றது. நாம் இன்னும் சற்று விரி­வாகச் செல்வோம்.

அமெ­ரிக்க ட்ரம்ப் நிர்­வாகம் ஏற்­க­னவே அத­னது தேர்தல் வாக்­கு­று­தியில் அறி­வித்­த­தனைப் போன்று பராக் ஒபாமா நிர்­வாகம், இஸ்ரேல்- சவூதி ஆகிய நேச அணி­களின் அதி­ருப்­திக்கு மத்­தியில் இணைத் தலைமை நாடு­க­ளுடன் இணைந்து ஈரா­னுடன் செய்­து­கொண்ட அணு ஒப்­பந்­தத்­தி­லி­ருந்து ஒரு­த­லைப்­பட்­ச­மாக விலகிக் கொண்­டது. இதனைத் தொடர்ந்து ட்ரம்ப் ஈரானின் மீதான பொரு­ளா­தாரத் தடை­யினை அதி­க­ரிப்­ப­தற்­கான முஸ்­தீ­பு­களை அறி­வித்தார். ஆக, தொடர்ச்­சி­யாக அதி­க­ரித்த ஈரான் – அமெ­ரிக்க முறுகல் நிலை­யா­னது. அண்­மைய காலங்­களில் தொடர்ச்­சி­யாக ஓமான் வளை­கு­டாவில் ஹர்மூஸ் நீரி­ணைக்குத் தெற்கு பகு­தியில் வைத்து சவூதி, ஐக்­கிய அரே­பிய இராச்­சியம், நோர்வே மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடு­களின் எண்ணெய்க் கப்­பல்கள் மர்­ம­மான முறையில் தாக்­கப்­பட்ட சம்­ப­வங்கள் மற்றும் அமெ­ரிக்க ‘ட்ரோன்’ விமானம் ஈரா­னினால் சுட்டு வீழ்த்­தப்­பட்­டமை என்­ப­வற்றால் அதி­க­ரித்­தது. மேற்­படி கப்­பல்கள் தாக்­கு­த­லுக்கு உள்­ளா­னமை குறித்து அமெ­ரிக்க இரா­ஜாங்கச் செய­லாளர் மைக் பொம்­பே­வினால், ஈரான் குற்­றஞ்­சாட்­டப்­பட்ட போதிலும் அதனை ஈரான் மறுத்­துள்­ளது.

மூலோ­பாய முக்­கி­யத்­து­வ­மிக்க ஹார்மூஸ் நீரி­ணையில் சுதந்­தி­ர­மான கடற்­போக்­கு­வ­ரத்­திற்குத் தடை ஏற்­பட முடி­யு­மாக நில­வக்­கூ­டிய பாது­காப்பு ஸ்திர­மற்ற (Instability) சூழ­லா­னது உலக பொரு­ளா­தா­ரத்­தி­லேயே தாக்­கத்­தினை ஏற்­ப­டுத்­த­வல்­லது. உலக எண்ணெய் வழங்­கலில் கணி­ச­மான வீதம் இப்­பி­ராந்­தி­யத்­தி­னூ­டா­கவே நகர்ந்து வரு­கின்­றன. ஆக, இப்­ப­கு­தியின் அமைவு ரீதி­யான இராணுவப் புவி­யியல் மற்றும் ஈரா­னிய குடி­ய­ர­சி­னது கடற்­ப­டை­களின் ‘சமச்­சீ­ரற்ற’ போரி­ய­லுடன் கூடிய தாக்­குதல் திறன் என்­பன ஒரு போரொன்றின் போது உலக எண்ணெய் வழங்­க­லிற்குப் பெரும் அழுத்­தத்­தினைக் கொடுக்கக் கூடி­யன. கட­லுக்­க­டியில் ஏவு­க­ணைகள், கட­லடி ஏவா­யு­தங்கள் (Torpedo) மற்றும் இதர தாக்­கு­தல்கள் திற­னுடன் கூடிய சுமார் 250 மீற்­றர்கள் ஆழத்தில் சந்­த­டி­யற்­ற­தாக அநே­க­மாக ‘சென்­ஸர்’­க­ளுக்குச் சிக்­காமல் நகரக் கூடிய டீசல் மின்­னியல் நீர்­மூழ்­கி­களை ஈரான் நிர்­மா­ணித்­துள்­ளது.

இவ்­வா­றி­ருக்­கையில் நோர்­வேயின் எண்ணெய்க் கப்­ப­லினை கட­லடி ஏவா­யுதம் தாக்­கி­யுள்­ள­தா­கவும் ஜப்­பா­னியக் கப்­ப­லா­னது கட­லடிக் கண்­ணி­வெடி மூலம் தாக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாக தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கின்­றன. பிராந்­தி­யத்தில் ஆயுதக் குழுக்­களின் செயற்­பாடு இல்­லா­மை­யுடன் மேற்­படி தாக்­கு­த­லினை நடத்­து­வ­தி­லுள்ள சிக்கல் மற்றும் நுட்பம் (Sophistication) என்­ப­வற்­றினை வைத்தே, மேற்­படி தாக்­கு­த­லினை ஈரா­னிய கடற்­ப­டையின் பாதாளப் போர்த்­தி­றனைக் கொண்டு நடத்­தி­ய­தாக ஊகிக்­கப்­ப­டு­கின்­றன. மறு­த­லை­யாக மேற்­படி திற­னை­யு­டைய எந்த ஒரு கடற்­ப­டைக்கும் இத்­த­கைய பாதாளப் போரியல் தாக்­கு­த­லொன்­றினைத் தொடுக்­கவும் முடி­வ­துடன் ஈரானை இத­னுடன் சம்­பந்­தப்­ப­டுத்தி அழுத்­தங்­கொ­டுக்க முடியும். எனினும் ஈரா­னுக்­கெ­தி­ராக அமெ­ரிக்கா பிர­யோ­கித்து வரும் அழுத்தம் என்­பன ஈரா­னிய அர­சியல் யந்­தி­ரத்தில் பலரும் எதிர்­பார்ப்­ப­தனைப் போன்று ஈரான் தனது வன் வலு­வினை வெளிப்­ப­டுத்தும் வித­மாக பதி­லடிச் சைகை­யினைக் காட்ட வேண்டும் என்­ப­தற்­க­மைய மேற்­படி தாக்­குதல் சம்­ப­வங்கள் இருப்­பது வாஸ்­தவம் தான். ஏனெனில் பிரிட்டன் தரப்பு மேற்­கொண்ட துலக்­கு­தல்­களின் மூலம் ஈரான்தான் மேற்­படி தாக்­கு­தல்­களைத் தொடுத்­துள்­ள­தாகக் குற்­றஞ்­சாட்­டி­யுள்­ளது. இதன் உச்­ச­பட்­ச­மாக பிரிட்­டனின் 42 மெரீன் கொமாண்­டோக்கள், ஈரா­னு­டைய எண்ணெய்க் கப்­ப­லினை ஜிப்­ரோல்ட்டர் பகு­தியில் முடக்கி வைத்­துள்ள சம்­ப­வ­மா­னது, மேலும் பதற்­றத்­தினை அதி­க­ரித்து வரு­கின்­றது. பதி­லுக்கு தமது எண்ணெய்க் கப்­ப­லினை விடு­விக்­காத பட்­சத்தில் பிரித்­தா­னியக் கப்­ப­லினை தமது படைகள் முடக்கி வைக்கும் என ஈரா­னிய இராணுவம் எச்­ச­ரித்­துள்­ளது.
நிலை­மையின் தீவி­ரத்­தினை அவ­தா­னித்து, சவூதிக் கரை­களில் பிரிட்டன் பெற்­றோ­லி­யத்­திற்கு சொந்­த­மான எண்ணெய்க் கப்பல் தனது, பய­ணத்தை ரத்துச் செய்து தரித்து நிற்­ப­தாக அறி­விக்­கப்­ப­டு­கின்­றது. ஈரா­னுக்குத் தொடர்ந்தும் தான் ஆத­ர­வினை வழங்­கு­வ­தாக சீனா அறி­வித்­துள்­ளமை இங்கு குறிப்­பி­டத்­தக்­கது. ஆக, இதுவே தற்­போ­தைய நெருக்­க­டி­யான சூழ­லாகும். நாம் இன்னும் சற்றுச் செல்­வோ­மே­யானால், யெமனில் ஈரா­னிய பின்­புல ஹுதி கிளர்ச்­சி­யா­ளர்­க­ளுக்கு எதி­ராக மன்ஜூர் ரப்புல் ஹாதி அர­சாங்­கத்­திற்­கான ஐ.நா. மற்றும் சவூதி தலை­மைய நாடுகள் ஆத­ரவு வழங்­கு­கின்­றன. இவ்­வா­றி­ருக்­கையில், தமது படை­களை யெம­னி­லி­ருந்து வாபஸ் வாங்­கு­வ­தான அறி­விப்­பொன்றை அண்­மையில் ஐக்­கிய அரே­பிய இராச்­சியம் வெளி­யிட்­டது. எனினும் மேற்­படி அறி­விப்­பா­னது, தற்­போ­தைய ஈரான் – அமெ­ரிக்க முறு­க­லினை மையப்­ப­டுத்­திய அதனை ஐதாக்கும் முக­மான ஒரு நகர்­வாகும். அதே­போன்று ஆப்கான் சமா­தானப் பேச்­சு­வார்த்­தை­களின் தொடர்ச்­சி­யாக, பல முக்­கிய விட­யங்­களை முற்­ப­டுத்­திய தலி­பான்­க­ளு­ட­னான பேச்­சு­வார்த்­தைகள் அண்­மையில் கட்­டாரில் இடம்­பெற்­றது. தற்­போ­தைய நிலையில் இராணுவ மற்றும் ராஜ­தந்­திர ரீதி­யாக கை மேலோங்­கி­யுள்ள தலி­பான்கள், ஆப்கான் அர­சாங்­கத்­திற்கு எதி­ராக தாக்­கு­தல்­களைத் தொடர்ந்து தொடுத்த வண்ணம் பேரம் பேசு­வதில் தனது கையை ஓங்­கி­ய­தாகக் காட்­டி­ய­ப­டியே மறு­த­லை­யாக சமா­தானப் பேச்­சுக்­க­ளிலும் ஈடு­பட்டு வரு­கின்­றனர்.

ஆப்கான் சமா­தானப் பேச்­சு­களின் வெற்றி, அமெ­ரிக்கா சுமார் 18 வரு­டங்­க­ளாக 1000 பில்­லியன் டொலர்­களை செல­வ­ழித்தும் முடி­வில்­லாமல் நீண்டு செல்லும் கோர யுத்­தத்­தினை முடி­வுக்குக் கொண்­டு­வரும். அது ஆப்கான் மக்­க­ளுக்­கான சுபீட்சத்தினது ஆரம்பப்படியாக இருக்கும். அதற்கான மத்தியஸ்தலத்தினை வழங்குவதில் கட்டார் காத்திரமான பங்கினையாற்றி வருகின்றமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. ஆக, இத்தகை மூலோபாய ராஜதந்திர அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்புச் சூழல் நிலவும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தினைத் துல்லியமாகக் கணித்து அத்தகைய சந்தர்ப்பத்தில் அமெரிக்காவிற்குச் சென்றமை ஷேய்க் தமீமின் ராஜதந்திர முதிர்ச்சியாகும். பிராந்தியத்தில் ஈரான் உட்பட மற்றைய நாடுகளுடனான உறவைப் பேணுவதானது பிராந்தியத்தின் ஸ்திரத் தன்மையினை உறுதி செய்யும் விதமான நகர்வுகளுக்கு முக்கியமானதாகும் என்பதனையும் போதியளவு நடுநிலையுடன் கூடிய நிலைப்பாடானது ராஜதந்திர பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு மத்தியஸ்தம் வகிப்பதற்கான வெளியினை நிச்சயிப்பதனை ‌ஷேய்க் தமீம், சுட்டிக்காட்ட விளைகின்றார்.

தற்போதைய ஈரான் – அமெரிக்க முறுகலினை ஐதாக்குவதற்கான முதலாவது அல்லது இரண்டாவது (Back Channel) அலைவரிசையில் ஈரானுடன் பேச்சுக்களில் ஈடுபடுவதினூடாக பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பிற்காக தனது கடப்பாட்டினை நிறைவேற்ற முயல்வதினூடு தம்மீதான நெறுக்குதலினை முடிவுக்குக் கொண்டு வர முயல்கின்றார் ஷேய்க் தமீம். இதில் இன்னுமொரு பக்கமும் உண்டு. நிலைமைகள் உச்சத்திற்குச் சென்று ஈரானுடன் மூளக்கூடிய போரானது ஐ.அ. இராச்சியம் மற்றும் கட்டாரிய மண்ணினையும் தொடும். ஏனெனில் அமெரிக்கத் தளங்கள் அங்கு அமைந்துள்ளன. யுத்தமானது, ஈரானைக் கையாள்வதன் பிரதான மூலோபாயத்தையே தவிடு பொடியாக்கிவிடும். அதன் விளைவு, பாரிய அழிவு மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடிற்குப் பிராந்தியத்தை இட்டுச் செல்லும். இதனை ஷேய்க் தமீம் நன்கு உணர்ந்து வைத்துள்ளதையே மேற்படி அவரது அமெரிக்க விஜயம் காட்டுகின்றது.

vidivelli

Leave A Reply

Your email address will not be published.