அழகியல் தத்துவமும் இஸ்லாமிய பார்வையும்

0 6,428

கலாநிதி N. கபூர்தீன்
முதுநிலை விரிவுரையாளர், இஸ்லாமிய கற்கைகள் அலகு,
கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம்

அறிமுகம்

அழகியல் எனும் சொல் கலையில் குறிப்பாக அழகு பற்றி பேசுகிறது. பலர் இந்த இரண்டு நிகழ்ச்சி நிரல்களையும் ஒன்றாகக் கருதலாம். (1) கலை மற்றும் அழகியல் தொடர்பான வாதங்கள் கலை தத்துவத்தில் பரந்த வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளன. (2) அழகியல் பாடநெறியானது சோக்ரடீஸ் காலத்திலிருந்து இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு வரை பல்வேறு தலைப்புகளுடன் விவாதிக்கப்பட்டது. ஆனால் பூம் கார்டன் 1735 இல் இந்த கருத்தியலுக்கு அழகியல் என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தினார். உண்மையான அழகு பற்றி பல்வேறு கருத்துக்கள் உள்ளன. பிளாட்டோ (கி.மு 347-427) “மனிதன் ஆன்மா அருவ உலகில் அழகு உண்மையை உணரும்” என்று நம்பினார், ஆனால் அவரது மாணவர் அரிஸ்டோட்டில் “அழகின் முக்கிய வடிவங்கள் சமச்சீர் மற்றும் ஒழுங்கு மற்றும் இயற்கை விதிகளின்படி உருவாக்கப்பட வேண்டிய வரையறை என்றார்.


லிபெனிடெஸ் மற்றும் அவரைப் பின்பற்றுபவர்களான பூம் கார்டன் மற்றும் சிலர் அழகு என்பது அங்கீகாரத்துடன் தொடர்புடையது என்று நம்பினர், அவர்கள் உணர்வை அழகு உணர்வாகக் கருதுகிறார்கள். ஆனால் காண்ட் அழகை நான்கு கோணங்களில் ஆய்வு செய்தார்: தரம், அளவு, உறவினர் மற்றும் மாறுபாடு மனிதன் தன்னைத் தவிர இயற்கையை ஒப்புக்கொள்கிறான் என்பதையும், இயற்கையில் அவனுடைய இருப்பை மனிதன் ஒப்புக்கொள்கிறான் என்பதையும், மனிதன் தன்னைத் தவிர இயற்கையில் அழகு உண்மையைத் தேடுகிறான் என்பதையும் அவர் வேறுபடுத்தினார். அவர் நான்கு அம்சங்களை உள்ளடக்கிய தூய அழகை அறிந்திருந்தார். அவையாவன, ஆர்வம் மற்றும் இலாபம் இல்லாமல், கருத்து இல்லாமல், பொதுவான மற்றும் இலக்கற்ற முடிவு என்பனவாகும். டேவிட் ஹியூம் கூறுகையில், அழகைப் பற்றிய எந்த ஒரு பகுப்பாய்விற்கும், விடயங்களின் சாரங்களை விட நமக்குள்ளேயே பார்க்க வேண்டும், மேலும் அழகை உணர, கருத்து மற்றும் குறிப்பிட்ட புறநிலை பண்புகளை விட ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். அவரைப் பொறுத்தவரை, இயற்கையானது இரண்டு அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது: முதல் அம்சம் வரையறுக்கப்பட்ட உலகம் இரண்டாவது அம்சம் அதன் சுதந்திரமான மற்றும் எல்லையற்றது. 1வது பொருளில், இயற்கையின் வரம்பு உலகின் அசிங்கத்தைக் காண்பதில் விளைகிறது மற்றும் 2வது அர்த்தத்தில், நாம் உள் முழுமையை அதாவது அழகைக் காண்கிறோம் எனறார்.

ஹெகல் (1170-1831) அழகை அழகான ஆன்மாவுடன் தொடர்புபடுத்துகிறார், மேலும் கலை என்பது இந்த அழகான ஆன்மாவின்; வெளிப்பாடாகும் என்றார். இது கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கு முயல்கிறது. ஹெகல் கூறியது போல், இறைவன் அவரை இரண்டு வழிகளில் வெளிப்படுத்துகிறான். ஒன்று மன முறையிலும் மற்றொன்று குறிக்கோள் வழியிலும் உள்ளது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இறைவன்; இயற்கையிலும் ஆவியிலும் தோன்றுகிறார் என குறிப்பிடுகின்றார்.

ஆனால் 20 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து, அழகியலுக்கு ஒரு புதிய பார்வை உருவாகிறது அதற்கு முன், அழகியல் என்பது அழகியலின் விதிகள், அடிப்படைகளைப் பிரித்தெடுக்கும் அறிவு என்று பெயரிடப்பட்டது. மேலும் அழகு நிகழ்வின் பண்புகளை உணர்ந்து விவரிக்கிறது. அத்தோடு; இயற்கை மற்றும் கலை அம்சங்களில் கவனம் செலுத்தவும் முடிகிறது. 20 ஆம் நூற்றாண்டிற்குப் பிறகு, அழகியல் என்பது அழகு துறையில் தத்துவ ஆய்வுகளைக் குறிக்கிறது, இது பார்வையாளர்களுக்கு மட்டுப்பாட்டைக் கொடுக்கிறது. அத்தகைய அறிவில், பார்வையாளர்களின் ஆன்மாவில் ஒரு அழகியல் அனுபவத்தை எழுப்பும் ஒரு படைப்பாக கலைத்தன்மையுடன் கருத்தரிக்கப்படுகிறது.


நவீன காலத்தில் கலையின் அழகியல் மற்றும் புரிதல் ஒரு antalgic அம்சத்தைக் கொண்டுள்ளது, அதாவது கலைஞன் முழு பிரபஞ்சத்துடன் அழகைக் கருதுகிறான், கிழக்கு அழகியலுக்கும் நவீன அழகியலுக்கும் இடையிலான இன்றியமையாத வித்தியாசமானது, நவீன அழகியல் என்பது “பொருள்” தொடர்பானது. எனவே, அழகியல் ஆய்வுகளில், மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தில் “பொருளின்” இன்றியமையாத தன்மை மற்றும் கீழைத்தேய கலாச்சாரத்தில் உள்ள தத்துவம் மற்றும் கலை ஆகியவற்றுடன் அதன் வேறுபாடு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தினால், இஸ்லாமிய கலையின் சில அம்சங்களில்;, அதன் அழகியல் அடிப்படைகள் தோன்றும், ஏனெனில் நவீனமானது அழகியல் என்பதனை பொருளை அடிப்படையாகக் கொணடு நோக்குகிறது. இது முழுமையாக மாய மற்றும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட இஸ்லாமிய உலகில் உள்ள இஸ்லாமிய கலை மற்றும் அழகுடன் ஒப்பிடப்பட வேண்டும்.

அழகியலும் இஸ்லாமியமும்

இஸ்லாத்தில் கலையைப் பற்றிய முதல் பார்வையில், ஒரு ஒத்திசைவான கலை அமைப்பு இல்லாதது போல் தெரிகிறது, மேலும் முஸ்லிம் கலைஞர்கள் கலைப் படைப்புகளை உருவாக்குவதில் சிறப்பு அடிப்படைகளையும் அல்லது பிரதான அடிப்படைகளையும் பின்பற்றவில்லையாயினும் அவர்களின் கலைப் படைப்புகள் மற்றவர்களின் கலைப் படைப்புகளைப் பின்பற்றுவதையும் காணலாம். .
இத்தகைய பிரச்சினைக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, அழகியலை அதன் நவீன அர்த்தத்தில் எடுத்துக் கொண்டால், அத்தகைய இஸ்லாமிய அழகியல் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும், ஆனால் இஸ்லாமிய உலகில் அழகை அதன் சிறப்பு அர்த்தத்தில் கருதினால், அழகைப் பற்றிய ஒரு வகையான மாய அணுகுமுறையைக் காணலாம். நவீன அழகியலில் இருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது. இந்த அடித்தளங்கள் மற்றும் அடிப்படைகள் இஸ்லாமிய உலகில் கலை தத்துவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

இஸ்லாமிய தத்துவ வரலாற்றில், ஃபராபி, அபூசினா, ஸஹ்ரவர்தி, மொளலா சத்ரா (Farabi, Avecina, Sohrevardi, Mola-Sadra) போன்ற தத்துவவாதிகள் அழகியல் கருத்து பற்றிய முக்கியமான பிரச்சினைகளை முன்வைத்தனர். இத்தகைய தத்துவஞானிகளின் தத்துவ நிகழ்ச்சி நிரல் இஸ்லாமிய இருப்புக்கொள்கை மற்றும் மானுடவியலில் இருந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டவை. (Peripatetic – அரிஸ்டோடில் வாதிகள் மற்றும் ஏனைய தத்துவவாதிகள் என்போர் கற்பனை மற்றும் சிந்தனை என்பன கலை உருவாக்கத்தின் அடிப்படை கூறுகளாக கருதுகின்றனர். ஆனால், மனித பரிபூரணத்தை மேம்படுத்துவதில் இஸ்லாமிய கலை செயல்பாடு, கலை உத்வேகத்தில் அதன் கல்விப் பங்கு என்பன பிரதானிகளாக காணலாம். இந்த தத்துவஞானிகளின் கூற்றுப்படி, அழகு என்பது நன்மை மற்றும் நல்லொழுக்கத்துடன் தொடர்புடையது, மேலும் இறைவன் முழுமையான, உயர்ந்த நல்லொழுக்கமாக இருப்பதால், இஸ்லாமிய கலை வேலைகள் உயர்ந்த மாய உலகத்தை எதிர்கொள்கின்றன.

மெய்யியல் தத்துவவாதிகள், வாதம் மற்றும் உற்சாகம் ஆகியன இரண்டு அடிப்படையில் இஸ்லாமியத்தை கருதுகின்றனர். அத்தகைய தத்துவத்தில் உள்ள கலைஞன் தனக்குள்ளேயே ஒரு வேலைக் கலையை உருவாக்கி, உள்நாட்டில் தியானம் செய்து, பின்னர் உலக உண்மையைக் கருத்தரிக்கிறான். தத்துவஞானிகளின் கூற்றுப்படி, உலக உண்மையைப் பற்றிய வெளிச்சம் அல்குர்ஆன் வசனங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது, இந்த பார்வையில், கலைஞர் தெய்வீக வேலையைச் செய்ய வேண்டும், ஏனென்றால் தெய்வீக படைப்பு அழகாக இருக்கிறது, எனவே, அதை பின்பற்றும் கலைஞர் அழகாக இருக்கிறான்;.

மொளலா சத்ரா, கலையை ஒரு கற்பிதமாகக் கருதி, “நேர்த்தியான படைப்புகள்” என்று விளக்குகிறார். கலையின் சமூகவியல் மற்றும் உளவியல் விளைவுகளை அவர் வலியுறுத்தினார். உலகின் அனைத்து படங்களும் வடிவமைப்புகளும் இறைவனின் வெளிப்பாடு என்று மொளலா சத்ரா கூறுகிறார். மொளலா சத்ரா கலை உருவாக்கம் இசைக்கும் மெல்லிசைக்கு ஒத்திருக்கிறது என்றார். பிரபஞ்சத்தின் அனைத்து துகள்களிலும் வெளிப்படுத்தப்பட்டு, உலகம் முழுவதையும் இசைவான நடனமாக்கும் தெய்வீக அன்பின் காரணமாக இத்தகைய இசை இயக்கம் இசைக்கப்படுகிறது. அத்தகைய அழகியலில், மனிதன் அழகானவன், படைப்பாளி, ஓவியன் மற்றும் படைப்பாளி போன்ற பெயர்களின் வெளிப்படுகிறான், எனவே, இறைவன் மனிதனை சாரத்திலும் பண்புகளிலும் தன்னைப் போன்ற நடத்தையிலும் பிரதிநிதியாக்கினான் என்று முடிவு செய்யலாம் என்கிறார்;. மனித கலைத் திறமையை வலியுறுத்தும் மொளலா சத்ரா, கற்பனை உலகத்தை விவரிக்கிறார், மேலும் கற்பனையும் மாயைகளும் இஸ்லாமிய கலை மற்றும் அழகியலின் தூண்கள் என்று நம்புகிறார். ஒழுங்கு, விகிதாசாரம், சமநிலை இவை அனைத்தும் இஸ்லாமிய கலையின் முக்கிய பண்புகளாகும் என்கிறார்.


அழகியலும் வழிபாடும்

ஆரம்பத்திலிருந்தே, இஸ்லாமிய கலையானது ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செயல்முறையைப் பின்பற்றியது, இது சில நோக்கங்கள் மற்றும் பாணிகளை மற்றவர்களுக்கு சாதகமாக்கியது. இந்த செயல்முறை கலைஞர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அவர்களில் பலர் புதிய மதத்திற்கு இஸ்லாத்திற்கு மாறியவர்கள், இதனால், புதிய நெறிமுறை மற்றும் அழகியல் அளவுகோல்கள் மற்றும் புதிய புரவலர்களின் தேவைகளுக்கு இணங்க கலை, முன்னோக்கி செல்ல வேண்டியிருந்தது.
இந்த தேவைகளில், வழிபாடு முக்கிய பங்கு வகித்தது. சமயக் கட்டிடக்கலையில்தான் இஸ்லாமியக் கலை முதன்முதலில் ஏற்கனவே இருக்கும் கலை மரபுகளை ஒருங்கிணைத்து அதன் சொந்த நோக்கங்களுக்கும் கோரிக்கைகளுக்கும் ஏற்ப அதன் மேதைமையை வெளிப்படுத்தியது. இந்த வகையான ஆரம்பகால ஒருங்கிணைப்புகளுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாக பைதுல்மக்தஸில் உள்ள டோம் ஆஃப் தி ராக் – இஸ்லாத்தின் முதல் நினைவுச்சின்னம் (688-692 CE) – மற்றும் டமாஸ்கஸில் உள்ள உமையாத் பெரிய மஸ்ஜித் (சுமார் 706-716 CE) கருதமுடியும்;.

இஸ்லாத்தில் ஆரம்பகால புரவலர்கள் மற்றும் கலைஞர்கள் பின்பற்றிய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செயல்முறையானது ஆரம்பகால இஸ்லாமிய கலையின் வளர்ச்சியில் வரையறுக்கப்ட்ட ஒன்றாகும். செமிட்டிக் கிழக்கில் பல நூற்றாண்டுகளாக தங்களைத் தாங்களே ஆண்டுக்கொண்டிருந்த கிரேக-ரோமன் மற்றும் ஹெலனிஸ்டிக் கலாச்சாரங்களின் அன்னிய மரபுகளிலிருந்து வேறுபட்ட புதிய அழகியல் தேவையால் இது எழுந்தது. புதிய முஸ்லிம்களுக்கு அவர்களின் மதத்தின் ஆன்மீக மற்றும் சிந்தனைத் தன்மையை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய அழகியல் முறை தேவைப்பட்டது, அதன் அடிப்படை சித்தாந்தம் மற்றும் சமூக கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தவும், அதன் கொள்கைகளை தொடர்ந்து நினைவூட்டுவதாகவும் இருக்க வேண்டும், அதன் வேர்கள் இப்ராஹிம் நபியின் ஏகத்துவத்திற்கு திரும்பியது. இத்தகைய கலையானது இறைவன் பற்றிய விழிப்புணர்வை வலுப்படுத்துவதாக இருந்தது, யாருடைய சித்தத்தின் நிறைவேற்றம், மனித இருப்புக்கான ஆதாரம். இந்த சவாலை ஆரம்பகால முஸ்லிம்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர், அவர்கள் செமித்திய, பைசாந்திய மற்றும் சசானிய முன்னோடிகளுக்குத் தெரிந்த பழைய கருவிகள் மற்றும் நுட்பங்களுடன் பணிபுரிந்தனர், தேவை மற்றும் உத்வேகம் எழும்போது புதியவற்றை உருவாக்கினர்.

இஸ்லாத்தின் செல்வாக்கு ஸ்பெயினில் இருந்து பிலிப்பைன்ஸ் வரை பரவியதால், புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட கலை வெளிப்பாடு முறைகள் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. புதிய பாணிகள் பிராந்திய மாறுபாட்டை அடக்கி, தடை செய்யாமல் அல்லது குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தாமல், முஸ்லிம் உலகில் ஒரு அடிப்படை அழகியல் ஒற்றுமையை வழங்கின. கிளசிக்கல் மற்றும் உள்ளூர் மரபுகளுடன் அரபு-இஸ்லாமிய உறவு, ஜோர்டானிய பாலைவனத்தில் உமையாத் குசேர் ‘அம்ரா (c.712-715 CE) போன்ற இஸ்லாமிய கலையில் புதிய கலை முறைகள் மற்றும் பாணிகளை உருவாக்கியது. இருப்பினும், இந்த வகையான உறவு நீண்ட காலம் நீடிக்கவில்லை, விரைவில் இஸ்லாமிய கலை அதன் உள் கருத்துக்கள் மற்றும் நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் அதன் சொந்தத்தை உருவாக்க கடன் வாங்கிய விதிமுறைகளை உதறித்தள்ளியது. காலப்போக்கில், திட்டவட்டமான வடிவங்கள் மற்றும் பாணிகள் உருவாக்கப்பட்டன, இறுதியில் தனித்துவமான கலை வடிவங்கள் உருவாக்கப்பட்டன, அனைத்து வெளிநாட்டு தாக்கங்களும் நிராகரிக்கப்பட்டன. மற்றும் இஸ்லாமிய கலை அதன் சொந்த குணாதிசயங்களுடன் வெளிப்பட்டது.

இஸ்லாம் தோன்றி நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இஸ்லாமிய கலை அதன் சொந்த மொழியையும் அழகியலையும் உருவாக்கியது. எடுத்துக்காட்டாக, அல்-அண்டலூஸில் உள்ள கொர்டோபாவின் பெரிய மசூதி (கி.பி. 785) மற்றும் எகிப்தில் உள்ள இபின் துலுன் மசூதி (கி.பி. 879) ஆகியவை தற்காலிகப் பரிணாம வளர்ச்சியில் கட்டங்களாகப் பிரதிநிதித்துவம் செய்யவில்லை, ஆனால், அவற்றின் சொந்த விதிகளை முத்திரை குத்தி, மீற முடியாத தலைசிறந்த படைப்புகளாக இருந்தன.
அனைத்து படைப்புகளும் பிரபஞ்ச நுண்ணறிவை பிரதிபலிக்கின்றன, ஆனால் மனிதன் மட்டுமே, தான் வசிக்கும் பூமியின் மையத்தில் இருப்பவன், அதை செயலில், ஆக்கப்பூர்வமாக பிரதிபலிக்கிறான். பகுத்தறிவு எப்போதும் உணர்வு உலகத்துடனும், அறிவு எப்போதும் மனோதத்துவ உலகத்துடனும் கையாள்கிறது. பகுத்தறிவுக்கும் அறிவுக்கும் இடையே ஒரு நிரப்பு உறவை அடையும்போது, அது இறுதியில் மனிதனை ‘அறிவின்’ மிக உயர்ந்த வடிவத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும் வழிகாட்டியாக மாறும். ஒரு முஸ்லிமைப் பொறுத்தவரை, இஸ்லாமிய கலை என்பது இந்த ‘அறிவை’ உருவாக்குவதன் மூலமாகவோ அல்லது அதன் அழகை சிந்திப்பதன் மூலமாகவோ அடையக்கூடிய ஒரு வழிமுறையாகும்.


ஆன்மீக மற்றும் நெறிமுறைக் கண்ணோட்டத்தில், இஸ்லாமிய கலையானது குர்ஆன் குறிபிப்pடும் செய்தியில் இருந்து உருவாகிறது. ஒவ்வொரு வெளிப்புற உருவமும் ஒரு உள் யதார்த்தத்தால் நிரப்பப்படுகிறது, இது அதன் மறைக்கப்பட்ட உள் சாராம்சமாகும். வெளிப்புற வடிவம், (ழாஹிர);, அளவு, உடல் அம்சத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது, அது வெளிப்படையானது, எளிதாகவும் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடியதும் ஆகும். இது ஒரு கட்டிடத்தின் வடிவத்தில், ஒரு பாத்திரத்தின் ஓடு, மனிதனின் உடல் அல்லது மத சடங்குகளின் வெளிப்புற வடிவத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது. இதற்கிடையில், இன்றியமையாத, தரமான அம்சம் அனைத்து உயிரினங்களிலும் மற்றும் பொருட்களிலும் இருக்கும் மறைந்த அல்லது உள்நோக்கிய (பாதின்;) ஆகும். ஒவ்வொன்றையும் அதன் முழுமையுடன் அறிய, அதன் வெளிப்புற மற்றும் தற்காலிக யதார்த்தத்தின் அறிவையும் புரிதலையும், ஒவ்வொரு பொருளின் நித்திய அழகும் வசிக்கும் அதன் அத்தியாவசிய மற்றும் உள்ளான சரீரத்தன்மையையும் ஒருவர் தேட வேண்டும். பாடலின் தர்க்கத்தைப் புரிந்துகொள்பவர் அறிஞரே, படிக்காதவர்கள் அதன் அழகியல் மதிப்பை மட்டுமே பாராட்டுகிறார்கள். இந்த விளக்கக் கருத்து இஸ்லாமிய அழகியலின் மிக முக்கியமான தத்துவ அம்சமாக அமைகிறது.

கிளசிக்கல் அரேபிய மொழியில், தனது கைகளால் வேலை செய்யும் மனிதனைக் குறிக்க ஒரே ஒரு வார்த்தை உள்ளது, “சானி” அதாவது ஒரு தொழிலாளி, கைவினைஞர், ஒரு கைவினைப்பொருளையோ அல்லது ஒரு தொழிலையோ செய்கின்ற ஒருவர் மற்றும் அவரது வேலையில் படைப்பாற்றல் மிக்கவர். இது ஒரு பயிற்சி பெற்ற கைவினைஞர் மற்றும் ஒரு படைப்பாற்றல் கலைஞரின் கலவையாகும், இதற்கு ஆங்கிலத்தில் நேரடி மொழிபெயர்ப்பு இல்லை. பாரம்பரிய கலைஞரின் அல்லது கலைஞரின் பணி, கண்ணுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரக்கூடிய பொருட்களை உருவாக்குவதாகும். கலைப்பொருளின் அழகு கலைப் படைப்பாக அதன் முழுமையைப் பொறுத்தது அன்றி அதன் தோற்றத்தில் மட்டும் அல்ல. ஒரு அழகான பொருள் அது சரியானது என்பதால்; அது அழகாக இருப்பதால் சரியானது அல்ல. பாரம்பரிய கலைஞருக்கு, கலை என்பது ஒரு பரிசு அல்ல, ஆனால் பெற வேண்டிய அறிவு, எனவே, பாரம்பரிய கலை என்பது ‘தன்னை வெளிப்படுத்தும்’ வார்த்தையின் தற்போதைய அர்த்தத்தில் இல்லை. தன் சொந்த வழியில் வலியுறுத்தும் எவரும் கலைஞர் அல்ல, சுயநலவாதி.
ஐரோப்பிய இடைக்கால கலை மற்றும் ஓரியண்டல் கலைகளில், கலைஞன் தனது படைப்பில் தனது பெயரை இணைத்துக்கொள்வது விதியை விட விதிவிலக்காகும். கலைஞரின் ஆளுமை பாரம்பரிய புரவலர்களுக்கு எந்த அக்கறையும் இல்லை, ஏனென்றால் அவர் கோரியது ஒரு கலைஞர்-கைவினைஞராக தனது பணிக்கு ஒரு மனிதனை மட்டுமே. அத்தகைய தத்துவம் தன்னிடமிருந்து மிகப்பெரிய சுதந்திரத்தை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. எனவே, பாரம்பரிய இஸ்லாமிய கலைஞர் அநாமதேயமாக இருந்தார் மற்றும் அரிதாகவே அவரது பெயரில் கையெழுத்திட்டார், ஏனென்றால் அவருடைய வேலையின் விளைவு முக்கியமானது.

ஏராளமான இஸ்லாமிய கலைஞர்கள் மறைந்து வாழ்ந்து மறைந்தனர். யாருடைய பெயர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டாலும், அவர்களின் வாழ்க்கையைப் பற்றி அதிகம் அறியப்படவில்லை. முஸ்லிம் கலைஞருக்கு, சுய உணர்தல் படைப்பாற்றலின் செயல்பாட்டின் மூலம் வந்தது, தனிப்பட்ட புகழ் மூலம் அல்ல. பிற்காலங்களில், வெளிநாட்டு பொருள்முதல்வாத கலாச்சாரங்களுடனான தொடர்பு அதிகரித்து, பாரம்பரிய இஸ்லாமிய சமூகங்களில் பொருள்முதல்வாதம் ஊடுருவியபோது, கலைஞர்கள் தனிப்பட்ட அங்கீகாரத்தைப் பெறத் தொடங்கினர். 16 மற்றும் 18 ஆம் நூற்றாண்டுகளுக்கு இடையில் செய்யப்பட்ட எண்ணற்ற உதுமானியர் துண்டுகளை வடிவமைத்து செயல்படுத்தியவர்களின் பெயர்களை யாரும் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். இருப்பினும், பலர் அவற்றை ரசிக்க வந்தார்கள், தனித்த கலைப் படைப்புகளாக அல்ல, ஆனால் ஒரு இளம் பெண் ஹமாமில் அணிவதற்கான தலைக்கவசம் அல்லது உணவுக்குப் பிறகு ஒரு மனிதனின் விரல்களைத் துடைக்க ஒரு கை துண்டு. அவை மணமகளின் நம்பிக்கை மார்பு மற்றும் வரதட்சணையின் ஒரு பகுதியாக உருவாக்கப்பட்டன, மேலும் அவை ஒரே நேரத்தில் செயல்படக்கூடியதாகவும் பார்வைக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்தன. அனைத்து தரநிலைகளின்படி, வடிவமைப்பில் புத்தி கூர்மை மற்றும் செயல்பாட்டில் முழுமை ஆகியவற்றைக் காட்டிய அந்த துண்டுகள் கலைப் படைப்புகளாக கருதப்பட முடியாது.

உசாத்துணைகள்:

Al-Faruqi, L. Bakhtiar, L. and Ardalan, N. (1973), The Sense of Unity, Chicago, p: 120-127.

Coomaraswamy, A. (1977), “The Philosophy of Mediaeval and Oriental Art”, Princeton.

Hedayati. Fard, D. (2004). Sumerian and the origin of their first. In Proceedings of the first   national conference on Iranian archeology: arts and archeology (pp. 607-629).

Vaziri A.N, (1984), Aesthetic in art and nature, Tehran, p: 19-22& 157

– Vidivelli

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.