புத்தளம் குப்பை பிரச்சினைக்கு உடனடி தீர்வு வேண்டும்

‘கொழும்பு குப்பை எமக்கு வேண்டாம்.’ ‘உலகக் குப்பை எமக்கு வேண்டாம்.’ என்ற கோஷங்கள் கடந்த 5 மாதங்­க­ளுக்கும் மேலாக…

பெண் பரீட்சார்த்திகளின் ஆடை வரையறுக்கப்பட வேண்டும்

அர­சாங்க பரீட்­சை­க­ளுக்கு முஸ்லிம் பெண்கள் தோற்­றும்­போது, அவர்கள் அணியும் ஆடைகள் தொடர்­பான சர்ச்சை தொடர்ந்து…