ஏப்ரல் 21 குண்டுத் தாக்குதல் : தவறுகளை மறைப்பதற்காக போலி ஆவணங்கள் தயாரிப்பு?

உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்­தன்று தாக்­கு­தல்கள் நடத்­தப்­ப­ட­வுள்­ள­தாக பாது­காப்பு உயர் அதி­கா­ரி­க­ளுக்கு ஏற்­க­னவே…

தேசிய கட்சிகளில் முஸ்லிம் பிரதிநிதித்துவம் உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டியது அவசியமாகும்

தேசியக் கட்­சி­களில் முஸ்­லிம்­களின் பிர­தி­நி­தித்­துவத்தை உறு­திப்­ப­டுத்த வேண்­டி­யது காலத்தின் கட்­டாயத் தேவை…

பௌஸியை எம்.பி பதவியிலிருந்து நீக்கும் கடிதத்தில் ஒப்பமிட்டார் அமரவீர

பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பினர் ஏ.எச்.எம்.பெள­சியை ஸ்ரீ லங்கா சுதந்­திரக் கட்­சி­யி­லி­ருந்தும் நீக்­கு­வ­தற்­கான…