குத்பா உரைகளில் கவனிக்கப்படாத நேர முகாமைத்துவம்

வாரந்­தோறும் நிகழ்த்­தப்­படும் குத்­பாக்கள் சமூ­கத்­திற்கு தக­வல்­களை கடத்­தக்­கூ­டிய ஒரு சமூக ஊட­க­மாகத் திகழ்­கின்­றன.

வெள்ளை ஆடை அணிந்த மனிதர்கள் பள்ளிவாசலை உயர்த்தினார்கள்

இது மொஹமட் செங் என்­ப­வரின் கதை. இந்­தோ­னே­ஷி­யாவில் அவ­ரது சொந்த ஊரான ஆச்சே மாநி­லத்தில் சுனா­மி­யினால் ஏற்­பட்ட பேர­ழிவின் பின்னர் அவர் 2005 ஆம் ஆண்டில் இஸ்­லாத்தைத் தழு­வினார். அவர் தனது கதையை இவ்­வாறு கூறு­கிறார்.

மாற்றத்தை வேண்டி நிற்கும் ஹஜ் பிரயாண ஏற்பாடுகள்

தியா­கத்தின் உச்­சத்தை எடுத்­துக்­காட்டும் புனித ஹஜ் கடமை இன்று ஒரு களி­யாட்­டத்தை நோக்­கிய சுற்­று­லா­வாக இலங்­கையில் மாற்றம் பெற்­றுள்­ளது. இவ்­வாறு மாற்றம் பெறு­வ­தற்­கான கார­ணங்­களை ஓர­ள­வா­வது விளக்க இக்­கட்­டு­ரையின் மூலம் முயற்­சிக்­கின்றேன். எமக்குத் தெரிந்த வகையில் சுமார் முப்­பது வரு­டங்­க­ளுக்கு முன் ஹஜ்­ஜுக்கு ஹஜ்­ஜா­ஜி­களை அழைத்துச் செல்ல ஒருசில பிர­யாண முக­வர்கள் ஏற்­பா­டு­களை செய்து வந்­தார்கள். ஆனால் அவர்கள் அனை­வரும், ஒரு புனி­த­மான சேவையை செய்­கின்றோம் என்ற உணர்­வோடு, எவ்­வித இலாப நோக்­கு­மற்று இச்­சே­வையை…

அதிகரிக்கும் புற்றுநோய் தேவை விழிப்புணர்வு

இலங்­கையில் தினமும் 64 புதிய புற்று நோயா­ளர்கள் கண்­ட­றி­யப்­ப­டு­கின்ற அதே­வேளை தினமும் 38 பேர் புற்று நோயினால் மர­ணிப்­ப­தா­கவும் தேசிய புற்று நோய் கட்­டுப்­பாட்டு நிகழ்ச்­சித்­திட்­டத்தின் பணிப்­பாளர் டாக்டர் ஜானகி விதா­ன­பத்­தி­ரண தெரி­வித்­துள்ளார். இலங்­கையில் அதிக மர­ணங்கள் சம்­ப­விப்­ப­தற்­கான இரண்­டா­வது கார­ணி­யாக புற்று நோய் விளங்­கு­வ­தா­கவும் அவர் குறிப்­பிட்­டுள்ளார்.