தமிழ் – முஸ்லிம்களின் ஆதரவுடன் 2/3 பலத்துடன் ஆட்சியமைப்போம்

இராஜாங்க அமைச்சர் ரோஹித அபேகுணவர்தன

0 197

தமிழ், முஸ்லிம் மக்­களின் ஆத­ர­வுடன் மூன்­றி­லி­ரண்டு பெரும்­பான்­மை­யு­ட­னான அர­சாங்­கத்தை எம்மால் ஸ்தாபிக்க முடியும். நல்­லாட்­சியில் தமிழ் மக்­களின் அடிப்­படை பிரச்­சி­னை­க­ளுக்குத் தீர்வைப் பெற்­றுக்­கொ­டுக்­காத வடக்கு, மற்றும் மலை­யக அர­சியல் பிர­தி­நி­தி­களின் பாரா­ளு­மன்ற பிர­வேசம் இம்­முறை சந்­தே­கத்­திற்­கு­ரி­ய­தென சக்­தி­வலு இரா­ஜாங்க அமைச்சர் ரோஹித அபே­கு­ண­வர்­தன தெரி­வித்தார்.

களுத்­துறை மாவட்­டத்தில் அதி­க­மா­ன­ளவு தமிழ், முஸ்லிம் மக்கள் வாழ்­கின்­றார்கள். இடம்­பெற்று முடிந்த ஜனா­தி­பதித் தேர்­தலில் அம்­மக்கள் ஸ்ரீலங்கா பொது­ஜன பெர­மு­னவின் ஜனா­தி­பதி வேட்­பாளர் கோத்­தா­பய ராஜபக் ஷவிற்கு ஆத­ரவு வழங்­கி­யுள்­ளார்கள். வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மக்­களின் ஆத­ரவு கிடைக்கப் பெறா­மைக்கு பல்­வேறு அர­சியல் மற்றும் பாரம்­ப­ரிய கார­ணி­களும் செல்­வாக்கு செலுத்­து­கின்­றன.

தேசிய நல்­லி­ணக்கம் கட்­டி­யெ­ழுப்­பட வேண்­டு­மாயின் அனைத்து மக்­க­ளையும் பிர­தி­நி­தித்­து­வப்­ப­டுத்தும் பாரா­ளு­மன்றம் தோற்றம் பெற­வேண்டும். தற்­போ­தைய தமிழ், முஸ்லிம் அர­சி­யல்­வா­திகள் அவர்­களை தெரிவு செய்த மக்­களின் தேவை­களை உணர்ந்து செயற்­ப­ட­வில்லை. இதில் குறிப்­பாக வடக்கு மற்றும் மலை­யக தமிழ் அர­சி­யல்­வா­தி­களை குறிப்­பிட வேண்டும். மக்­களின் பிர­தி­நி­தி­யாக செயற்­பட முடி­யா­தவர்கள் புறக்­க­ணிக்­கப்­பட வேண்டும்.
அனைத்­தின மக்­க­ளையும் பிர­தி­நி­தித்­து­வப்­ப­டுத்தும் பாரா­ளு­மன்­ற­த்தை மூன்­றி­லி­ரண்டு பெரும்­பான்மை ஆத­ர­வுடன் எம்மால் ஸ்தாபிக்க முடியும். இம்­முறை பொது­ஜன பெர­மு­னவின் சார்பில் பொதுத்­தேர்­தலில் மூன்று இனத்­த­வர்­க­ளையும் போட்­டி­யிடச் செய்­ய­வேண்­டு­மென்ற யோசனை முன்­வைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. இவ்­வி­டயம் தொடர்பில் உரிய தீர்­மானம் வெகு­வி­ரைவில் எடுக்­கப்­படும்.

நிலை­யான அர­சாங்கம் தோற்­றம்­பெற வேண்­டு­மாயின் மக்­களின் விமர்­ச­னங்­க­ளுக்­குள்­ளா­ன­வர்­களை மக்கள் இம்முறை பொதுத்தேர்தலின் ஊடாகப் புறக்கணிக்க வேண்டும். நல்லாட்சி அரசாங்கத்தைப் போன்று நிர்வாகத்துறைக்கும் சட்டத்துறைக்கும் இடையில் முரண்பாடான அரசாங்கம் தோற்றம் பெற்றால் எவ்வித பயனும் ஏற்படாது என்றார்.-Vidivelli

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.