நேர்காணல்கள்

சிங்களத்தில்: ரஸிக்க குணவர்தன தமிழில்: அஜாஸ் முஹம்மத் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக கலபொடஅத்தே ஞானசார தேரர் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பொன்றை ஏற்பாடுசெய்து, அதில் ஸஹ்ரானைப் போன்ற இன்னொருவரும் தீவிரவாத சிந்தனா ரீதியான ஜிஹாத் ஒன்றைச் செய்து வருகிறார், அவர்தான் உஸ்தாத் மன்சூர் என்றும் பெயரைக்…
Read More...

புதிய பெயரில் புதிய சின்னத்தில் தேர்தல் கூட்டணி உதயமாகிறது

Q ஜனா­தி­பதித் தேர்­தலில் சஜித் பிரே­ம­தா­ஸவின் தோல்­விக்கு அக்­கட்சி, பன்­ச­ல­களை மறந்து செயற்­பட்­ட­மையே…
1 of 11