நேர்காணல்கள்

உண்மையிலேயே இந்த கப்பலில் வெடிப்புகள் ஏற்பட்டால் பாரிய பாதிப்புகள் ஏற்படும். இது கிழக்கு மாகாணத்திற்கும் குறிப்பாக அம்பாறை மாவட்டத்திற்கும் பாரிய விளைவை ஏற்படுத்தும். ஆனால் அந்த அபாயத்தில் இருந்து 50 வீதம் காப்பற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த கப்பலில் இருந்து எண்ணெய்யை எவ்வளவு சீக்கிரம் அகற்றுவார்களோ அவ்வளவு…
Read More...

தேர்தலுக்குப் பின்னரும் வெறுப்புப்பேச்சும் வன்முறைகளும் அதிகரிக்கும் அபாயம்

இந்த உலகத்தின் கடைசி மனிதன் வாழும் வரை போலிச்செய்தி என்ற ஒன்று இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். எங்களாலும் இது…

புதிய பெயரில் புதிய சின்னத்தில் தேர்தல் கூட்டணி உதயமாகிறது

Q ஜனா­தி­பதித் தேர்­தலில் சஜித் பிரே­ம­தா­ஸவின் தோல்­விக்கு அக்­கட்சி, பன்­ச­ல­களை மறந்து செயற்­பட்­ட­மையே…
1 of 12