தலையங்கங்கள்

பொறுப்புவாய்ந்த பதவிகளில் இருப்பவர்கள், பொறுப்புவாய்ந்த இடங்களில் மிகவும் பொறுப்பாக நடந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும். இது விடயத்தில் உலமா சபை தீர்க்கமான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமம் என நம்புகிறோம். எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான சம்பவங்கள் இடம்பெறாதிருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதுடன் இதனை சகல தரப்பினரும்…
Read More...
1 of 42