கட்டுரைகள்

மலே­சியப் பிர­தமர் கலா­நிதி மஹதிர் முகம்மத் சர்­வ­தேச இஸ்­லா­மிய கருத்­த­ரங்­கொன்றில் உரை­யாற்­றும்­போது பின்­வ­ரு­மாறு குறிப்­பிட்டார். "இஸ்­லாத்தின் எதிரி முஸ்­லிம்­க­ளுக்குள் தான் இருக்­கிறான்". எதி­ரிகள் பலர் இருக்­கலாம். அவர்­களுள் அண்­மைக்­கா­லங்­களில் இலங்­கையில் இஸ்­லாத்தின் பெயரால்…
Read More...

பள்ளிவாசலுக்குள் நுழையும் சிறுவர்களிடம் பண்பாக நடந்து கொள்வோம்

இளம் பரா­யத்­தி­ன­ரான சிறு­வர்கள் ஒரு குடும்­பத்­தி­னு­டைய ஏன்? சமூ­கத்­தி­னு­டைய வருங்­கால சொத்­துக்­க­ளாகும்.…

வெட்டுப்புள்ளி அதிகரிப்பு முஸ்லிம்களுக்கு எந்தவகையில் பாதிப்பு?

முஸ்லிம் கட்­சிகள் வட கிழக்­கிற்கு வெளியே பெரும்­பாலும் தேசி­யக்­கட்­சி­க­ளுடன் இணைந்­துதான் போட்­டி­யி­டு­கின்­றன.…

ஏப்ரல் 21 இன் பின்னர் இலங்கை முஸ்லிம் சமூகத்தின் சம்பிரதாய வாழ்வியலை…

நாட்டில் குறு­கிய மனப்­பாங்கு இன்னும் மாற­வில்லை. அடுத்­த­கட்ட அர­சி­யலை எவ்­வாறு எதிர்­கொள்ளப் போகிறோம் என்­பதை…
1 of 52