கட்டுரைகள்

முஸ்லிம்களின் சடலங்களும் கட்டாயமாக தகனம் செய்யப்படவேண்டுமென்பதில் இன வெறுப்புணர்ச்சியே இருக்கிறது. தேர்தலில் அரசாங்கம் சிங்கள பெளத்தர்களின் பெரும்பான்மை வாக்குகளைப் பெற்றது. அரசாங்கத்தின் 20 ஆவது திருத்தத்திற்கு சில முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆதரவாக வாக்களித்தார்கள். இதன் காரணமாக அரசு…
Read More...

அரபு எழுத்தணியைக் கண்டு மிரண்ட பொலிசார் ; கஹட்டகஸ்திகிலியவில் நடந்தது என்ன?

ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல், ஐ.எம்.மிதுன் கான், முஹம்மட் ஹாசில் அரபு எழுத்துக்களையும், அரபு எழுத்தணிக்கலையையும் காணும்…
1 of 67