கட்டுரைகள்

பாடவிதானங்களிலும் மாற்றம் வேண்டும். இன்று மதரசாக்களில் உபயோகிக்கப்படும் அத்தனை பாடப்புத்தகங்களும் அவசியந்தானா? அவற்றை ஒவ்வொன்றாக எல்லா மாணவர்களும் பாடநேரங்களில் வாசிக்கத்தான் வேண்டுமா? அவற்றின் போதனைகளை விரிவுரையாளர்கள் சுருக்கமாக விளக்கி அவற்றை வாசிக்கும் பொறுப்பை மாணவர்களின் தனிப்பட்ட பொறுப்பாக…
Read More...

புதிய அச்சுறுத்தல் : பத்திரிகைகளின் பெயரில் தேர்தல் கால போலிச் செய்திகள்

போலிச் செய்­திகள் இன்று சமூக வலைத்­த­ளங்­க­ளி­லேயே அதிகம் பகி­ரப்­ப­டு­கின்­றன. எனினும் அங்­கீ­க­ரிக்­கப்­பட்ட ஊடக…
1 of 64